Säkra MR-skanningar

När som helst kan du behöva en MR-skanning. Med det nya cochleaimplantatet Neuro Zti 3T✓från Oticon Medical kan du genomgå alla de MR-skanningar du behöver utan att oroa dig för ditt cochleaimplantat. 

Neuro Zti 3T✓är säkert vid MR-skanningar med standardstyrkan 1,5 Tesla, liksom vid den kraftfullare 3,0 Tesla.

Verifiera ditt patientkort

Verifiera ditt patientkort före en MR-skanning. Detta anger specifika MR-villkor för ditt implantat.
Om ditt patientkort inte anger 3T✓kan du fortfarande genomgå MR-undersökningar vid 1,5 Tesla med magneten på plats.

MRI-skanningar vid 1,5 T är vanligast. 

 

Fortsätt höra både före och efter

Neuro Zti-implantatets innovativa nya magnet är utformad för att motstå MR-skanningens kraftfulla magnetfält. Det betyder att du inte behöver operera bort magneten och att du kan höra som vanligt alldeles innan och efter skanningen. Men du måste ta bort ljudprocessorn under själva skanningen.

Kan användas säkert för flera skanningar

MR-skanning upp till 60 minuter kan utföras med Neuro Zti-implantatet på plats. Detta ger radiologen gott om tid att generera alla nödvändiga bilder. Om ytterligare MR-skanning krävs längre fram är detta inget problem. Neuro Zti är tillverkad för flera säkra MR-skanningar.

Vad är MR?

Magnetisk resonanstomografi (MR) är en skanningstyp för diagnostik och för att spåra behandlingsresultat. Metoden använder kraftfulla magneter och radiovågor för att skapa detaljrika bilder.

Nästa generations magnet för cochleaimplantat

Implantatmagneten Neuro Zti 3T✓är skyddad från MR-magnetfältet och både implantatet och magneten förblir säkra och stabila.

Magneten är lätt att ta bort om det behövs

Neuro Zti-magneten är lätt att ta bort när implantatet kan störa MR-bilden, till exempel under en huvudskanning. Detta görs snabbt och enkelt med lokalbedövning.

The Neuro System opens up the world of sound

Neuro-systemet öppnar upp en värld av ljud

Cochleaimplantatsystemet Neuro är till för att överbrygga grav till mycket grav hörselnedsättning och hjälpa dig delta i livet. Det består av en yttre och en inre del

Oticon Medical - din hörselpartner på lång sikt

I nästan 50 år har Oticon Medical levererat hörselvårdslösningar som kan hantera alla hörselutmaningar i vardagen. Detta inkluderar säkra och okomplicerade MR-skanningar.