Att få ett cochleaimplantat

Att få ett cochleaimplantat kräver ett kirurgiskt ingrepp för att sätta in den interna delen av implantatsystemet. Operationen är relativt enkel, snabb och minimalt invasiv, vilket gör att de flesta människor endast behöver stanna på sjukhuset en till tre dagar efter operationen. När läkningen är klar kan din audionom aktivera ljudprocessorn som gör att du kan höra.

Din läkare och audionom kan bedöma om du är en lämplig kandidat för ett cochleaimplantat.


Kontakta din CI-klinik 

Jag mådde bra efter operationen. Jag upplevde ingen smärta eller andra obehag och fick åka hem dagen därpå. Faktiskt så var det största problemet att de rakat bort håret runt implantatet. De är sannerligen inte några frisörer på sjukhuset

Karin

 

Cochleaimplantation steg för steg

  • Hur man får ett cochleaimplantat

  • Finansiering av ditt cochleaimplantat

    Kostnaden för att få och underhålla ett cochleaimplantat beror på var du bor. Varje land har egna vårdsystem och olika bestämmelser som berör cochleaimplantat. Kontakta din lokala klinik för mer information.

     

    Kontakta din lokala klinik

Ett cochleaimplantatsystem består av två delar:

  • Neuro Zti-implantatet — en kraftfull och framtidssäkrad teknologisk plattform som möjliggör en optimal lyssningsupplevelse.
  • Neuro 2-ljudprocessorn— ljudprestanda med utmärkt design

Där ljud möter design  

Neuro 2 är vår bästa ljudprocessor och som redan har vunnit ett antal designpriser.
Uppmärksamhet på detaljer som finns i dess design sätter nya estetiska standarder i cochleaimplantatindustrin. Dess varsamt utformade egenskaper kombinerar en högkvalitativ teknik med ett starkt fokus på ljudkvalitet och användbarhet. 

Läs mer om Neuro 2


Neuro 2 design awards

Allting med operationen gick smidigt. Jag hade ett bandage efteråt, men jag upplevde inget obehag.

Kurt

Prepare for hearing

Förbered dig för att höra

Tre till sex veckor efter att operationen har genomförts, kommer din audionom att aktivera ljudprocessorn för första gången. Detta är början på din resa mot hörande. 

Uppnå framgång med hörande