Cochleaimplantat + hörapparat

Betydelsen av hörsel på båda öronen


Kontakta din audionom

Har du känslan av att dina hörsellösningar inte räcker till?

För vissa människor kan ett cochleaimplantat på ena örat och en hörapparat på det andra örat vara en effektiv lösning. Detta kallas för en bimodal lösning1. Att höra med båda öronen är viktigt eftersom det både underlättar talförståelse i bullriga miljöer och hjälper dig att inse från vilken riktning ljud kommer ifrån. 

Kan två olika hörsellösningar komplettera varandra?

De två delarna i en bimodal lösning kompletterar varandra och tillsammans kan de förbättra din hörsel i allmänhet.2,3. Cochleaimplantatet gör ljudet tydligare medan hörapparaten bidrar med styrka och djup. 

 

Är du en kandidat?


Kontakta din audionomDen perfekta matchningen

Om du redan har ett Neuro 2-cochleaimplantat eller funderar på att skaffa ett, kan du förbättra din hörsel ytterligare genom att kombinera Neuro 2 med en Oticon-hörapparat på det andra örat. Oticon och Oticon Medical är en del av Demant-koncernen - ett av världens ledande företag inom hörselvård. Denna delade bakgrund ger dig tillgång till ett av världens starkaste forsknings- och utvecklingsteam. Den erbjuder även den perfekta matchningen av enheter för bimodala lösningar. 

Be din audionom om råd

Två sätt att höra - ett fokus på hjärnan

Oticon- och Oticon Medical-hörapparater är båda avsedda att erbjuda tydligt tal med minsta möjliga distortion tack vare principerna bakom BrainHearing™.

Vad betyder BrainHearing för dig?
BrainHearing bygger på att hörsel och talförståelse äger rum i hjärnan4. Det är därför som våra cochleaimplantatsystem och hörapparater är utformade för att stödja hjärnans naturliga sätt att förstå ljud. 

Utvecklad för tydligt tal i båda öronen
Trots att Neuro 2 cochleaimplantat och Oticon-hörapparater använder olika sätt att överföra ljudsignaler till hjärnan, är de båda till för att hjälpa dig uppfatta tal tydligare. Detta kan också göra det lättare för din hjärna att förstå tal, även i bullriga miljöer5,6,7

 

Vilken Oticon-hörapparat fungerar bäst för dig och din Neuro 2?


Med en Neuro 2-ljudprocessor finns det flera hörapparatsalternativ från Oticon - alla utvecklade baserat på BrainHearing™-principen.

 

Neuro 2 och Oticon Xceed

Oticon Xceed* är marknadens kraftigaste hörapparat. Den ger åtkomst till viktig talinformation och använder den senaste tekniken för bättre talidentifiering.8. Oticon Xceed är en del av Oticon Opn-familjen och är utvecklad för personer med grav till mycket grav hörselnedsättning. 

Läs mer om Oticon Xceed 

 

Neuro 2 och Oticon Dynamo

Oticon Dynamo** ger hjärnan tillgång till ett bredare ljudspektrum och fångar upp fler taldetaljer tack vare BrainHearing-principen. Denna hörapparat täcker de flesta användares behov av kraft och förstärkning. Tillsammans med Neuro 2 erbjuder Oticon Dynamo en dedikerad, bimodal anslutningslösning för praktiskt taget alla Bluetooth-enheter till både din Oticon Dynamo och din Neuro 2.

Läs mer om Oticon Dynamo 

 

* Oticon Xceed Play™ är den pediatriska motsvarigheten till Oticon Xceed
**Oticon Sensei™ SP är den pediatriska motsvarigheten till Oticon Dynamo

 

 

Vilken är den bästa lösningen för dig?


Kontakta din audionom 

 

Matchande stil

Den prisbelönta Neuro 2 är den minsta cochleära bakom-örat ljudprocessorn på marknaden. Den finns i ett antal färger som perfekt matchar Oticons hörapparater, för en elegant, bimodal look. 

 

Anslut dig och upplev ljud på båda sidorna

Med både Oticon Xceed och Oticon Dynamo i kombination med Neuro 2 kan du använda olika lösningar för att ansluta till din digitala värld. Tänk dig att du kan ansluta till olika enheter under dagen som att svara på ett samtal i telefon, videochatta eller bara titta på TV.

Oticon Xceed med direkt Bluetooth-streaming från externa enheter som Xceed, och bimodal streaming med Neuro 2 med slingteknik. Med en Bluetooth-halsbandstreamer och T-spole-teknik i både hörapparaten och cochleaimplantatet tar varje apparat emot samma inmatning individuellt. 

Om du använder Oticon Dynamo med din Neuro 2 kan du sköta båda enheterna med Oticon Medical Streamer XM . Använd din smartphone som din personliga fjärrkontroll via Connectline-appen.

 

Kontakta din audionom 

 

1. Avan P, Giraudet F, Büki B. Importance of binaural hearing. Audiol Neurotol. 2015;20(suppl 1):3–6. DOI: 10.1159/000380741.

2. Potts LG, Skinner MG, Litovsky RA, Strube MJ, Kuk F. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol. 2009;20(6):353–73. DOI: 10.3766/jaaa.20.6.4.

3. Schafer EC, Amlani AM, Paiva D, Nozari L, Verret S. A meta-analysis to compare speech recognition in noise with bilateral cochlear implants and bimodal stimulation. Int J Audiol. 2011;50(12):871-80. DOI: 10.3109/14992027.2011.622300.

4. Hoen M, Weile JN, Holmberg M, Lunner T. Oticon Medical BrainHearingTM – Helping the brain make sense of sound. [Whitepaper]. Oticon Medical. 2018. Hämtad från  www.oticonmedical.com/for-professionals/cochlear-implant/clinical-results

5. Ohlenforst B, Souza PE, MacDonald EN. Exploring the relationship between working memory, compressor speed and background noise characteristics. Ear Hear. 2016;37(2):137-43. DOI: 10.1097/AUD.0000000000000240.

6. Souza PE, Arehart KH, Shen J, Anderson M, Kates JM. Front Psychol. 2015;6:526. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00526.

7. Zhan KY, Lewis JH, Vasil KJ, Tamati TN, Harris MS, Pisoni DB, Kronenberger WG, Ray C, Moberly AC. Otol Neurotol. 2020;41(3):e322–9. DOI: 10.1097/MAO.0000000000002544.

8. Ng, EHN, Rumley J, Winter R. The Audiology of Oticon Xceed and Oticon Xceed Play. [Whitepaper]. Oticon. 2019. Hämtad från www.oticon.com/support/downloads