Om Oticon Medical

Oticon Medical erbjuder benförankrade hörselsystem och cochleaimplantatlösningar som tillgodoser olika användargruppers behov. Våra lösningar hjälper människor med hörselnedsättning och är särskilt utformade för att uppfylla behoven hos dem som möter de svåraste hörselutmaningarna.

Our promise The magical world of sound

Because sound matters

Vårt löfte

Ljudets magiska värld

Ljudet är en grundläggande del av det dagliga livet som öppnar upp en underbar värld. Ljud och hörsel är viktiga för mänsklig utveckling och interaktion. Det är genom ljud som vi förstår, känner igen och socialiserar med andra människor. Att höra är att leva. Föreställ dig en värld utan ljud, utan att kunna höra, och med svårigheter att kommunicera och interagera med omvärlden.

Hos Oticon Medical är vår passion att kombinera vår erfarenhet och våra resurser för att öppna upp ljudets värld för så många människor som möjligt.

Det gör vi för att vi vet att när det kommer till livskvalitet, så spelar ljud och ljudkvalitet en viktig roll.

Vårt åtagande

För att kunna leva upp till och uppfylla vår ambition har vi definierat fem huvudområden där vår passion och vårt åtagande möts: Med detta fokus vill vi vara säkra på att ingen med hörselnedsättning får mindre än den optimala lösningen. För att vi förstår hur mycket ljud betyder.

310x310-About-Oticon-Medical-Our-commitment-Value-proposition

 • Understanding patients
  Att förstå användare

  Människor är vår utgångspunkt.

   

  People First

  Hos Oticon Medical är vår grundläggande filosofi "People First". Detta är ett direkt arv från vårt ursprung i Oticon som tydligt kan ses i vår passion för att arbeta i nära samarbete med användare och förstå deras hörselbehov och hur deras hörselnedsättning påverkar deras liv.

   

  Att alltid sträva efter fler insikter

  Även om vi är dedikerade i utvecklandet av innovativ teknologi, vet vi att teknologin ensam inte kan ge den ljudkvalitet som våra användare kräver. Det är därför all vår forskning sker i nära samarbete med verkliga användare och kliniker. Genom att involvera slutanvändare och samarbeta med patientföreningar och användargrupper online, kan vi ta vår teoretiska kunskap och lägga till praktiska insikter som säkerställer att våra nya innovationer tillgodoser användarnas behov samt överbryggar de utmaningar som användarna möter i vardagen. Användarna är i centrum för vår uppmärksamhet och vi kommer alltid att lyssna på dem, involvera dem och stötta dem – inte bara nya användare, utan även de som tidigare behandlats med Neurelec-implantat.

 • Leading research
  Ledande forskning och kunskap

  Vi arbetar i nära samarbete med universitetssjukhus och akademier.

   

  Baserad på forskning

  Forskning är kärnan i vårt arbete för att förbättra resultaten för patienterna inom hörselimplantatteknologin. Våra expertteam arbetar i nära samarbete med universitetssjukhus och ledande akademiska forskningsinstitutioner, såsom Oticons berömda Eriksholm Research Center, samt patienter och professionella inom hörselvård. Detta gör det möjligt för oss att ligga i framkant vad gäller forskning, samtidigt som vi kan utvärdera våra idéers inverkan på verkliga personer i deras olika livssituationer.

   

  Kunskap inom tillverkning

  Som en del av en grupp världsledande hörselvårdsföretag har vi full kontroll över design, validering och tillverkningsprocesser. Med denna nivå av kontroll kan vi omedelbart omvandla nya audiologiska och kirurgiska upptäckter till betydande livskvalitetsförbättringar för människor som lider av hörselnedsättning.

 • Innovative
  Innovativ och beprövad teknologi

  Oticon Medical är ett framtidssäkert val.

   

  Innovationshistoria

  Vår önskan att förbättra kommer från en stark bakgrund av produktinnovation. Vi är stolta över att skapa lösningar som använder etablerade och beprövade tekniker, samtidigt som de är utformade för framtida utveckling. Genom detta säkerställer vi att valet av Oticon Medical förblir det framtidssäkra valet

   

  Expertkompetens inom hörsel

  Vår mer än 100-åriga historia inom hörsel innebär att vi har byggt upp en betydande kunskap och förståelse för grundteknikerna inom avancerad ljudbearbetning, kodningsstrategier, mikromekanik, integrerad kretsdesign, programvarudesign, trådlös anslutning, audiologi och hörförmåga. Erfarenhet av implantatteknik: Lägg därtill tre decennier av erfarenhet inom hörselimplantat där vi ständigt utvecklar och förbättrar de minimalt invasiva implantatsystemen. Vidare tar vi fram innovativa, tidssparande och säkra kirurgiska ingrepp och allt detta utgör ett kraftcentrum inom hörselindustrin.

 • Clinical support
  Kliniska stödverktyg

  Verktyg för stöd under hela patientens resa, från preoperativ utvärdering till rehabilitering.

   

  Säkra och tillförlitliga verktyg

  För att ge varje patient den optimala hörsellösningen har vi åtagit oss att ge stöd i den kliniska processens samtliga steg. Vi levererar den rätta implantatdesignen och de rätta kirurgiska verktygen för tillförlitliga, effektiva och säkra kirurgiska ingrepp. Och när operationen är gjord, kombinerar våra anpassningslösningar enkel användning med flexibilitet och hög prestanda. Vår ambition är dessutom att leverera diagnostiska verktyg för att stödja hela processen, från identifiering till implantation, anpassning och validering.

   

  Att stödja användarens hela resa

  Vi arbetar även med att utveckla verktyg som kan stötta patienterna hela vägen från preoperativ utvärdering till rehabilitering och vi arbetar i nära samarbete med det respekterade IDA-institutet för att ta fram bättre förståelse för patientens hela behandlingsresa. Allt detta gör det möjligt för våra kliniska partners att erbjuda sina patienter bästa möjliga upplevelse.

 • Global Service
  Global service och support

  Vårt åtagande är att leverera livslångt stöd till patienter och professionella.

   

  Global räckvidd, lokal kontakt

  Vi på Oticon Medical har tagit på oss att leverera det livslånga stödet patienter och professionella behöver, var i världen de än befinner sig. Eftersom vi ingår i en världsledande koncern inom hörselvård, har vi unik tillgång till omfattande global distribution och effektiva gemensamma tjänster. Vår globala räckvidd kombinerad med vår lokala kontakt med kliniker och användare tillåter oss att bygga långsiktiga relationer som är nödvändiga för att framgångsrikt leverera tjänster och stöd av högsta kvalitet.

   

  Kunskapsdelning

  Från ersättningsinformation till utbildning, patientidentifiering och hjälp i skapandet av nya infrastrukturer för implanterbara hörsellösningar, har vi ambitionen att hjälpa läkare runtom i världen i deras dagliga utmaningar. Därutöver säkerställer vi att kunskap delas mellan branschspecialister i form av utbildningsmaterial och utbildningsprogram.

Because sound matters

Because sound matters

Genom att samarbeta med patienter, läkare och audionomer, ser vi till att alla våra lösningar utvecklas och designas utifrån användarens behov.

Tillsammans så delar vi ett orubbligt engagemang i vår strävan efter att utveckla innovativa lösningar och support som förbättrar människors livskvalitet i alla skeden.

Vi vet nämligen hur viktigt det är med ljud.

Se videon

Our history of innovation

Innovationshistoria

Vår önskan att förbättra kommer från en lång historia av produktinnovation.

Vi är stolta över att skapa lösningar som använder etablerade och beprövade tekniker, samtidigt som de är utformade för framtida utveckling. Genom detta säkerställer vi att valet av Oticon Medical förblir det framtidssäkra valet. Vi kommer att stödja våra användare genom hela livet.

Wny choose Oticon Medical

Varför välja Oticon Medical?

Oticon Medical är ett globalt företag inom implanterbara hörsellösningar. Vår mission är att ge människor möjligheten att uppleva ljudets magi. När du väljer Oticon Medical, väljer du ett företag som består av erfarna människor som är engagerade i att sätta patientens behov i första rummet.

Vi delar en djup förståelse för de utmaningar som patienterna möter i sin vardag. Denna kunskap, kombinerad med ledande forskning, driver den utveckling som möjliggör för oss att utveckla implanterbara hörsellösningar som förbättrar livskvaliteten – nu och i framtiden.

People First

People First

Hos Oticon Medical är vår grundläggande filosofi ’People First’. Detta är ett direkt arv från vårt ursprung i Oticon som tydligt kan ses i vår passion för att arbeta i nära samarbete med patienter och förstå deras hörselbehov och hur deras hörselnedsättning påverkar deras liv.

En del av ett ledande hörselvårdsföretag

Som en del av Demant-gruppen, en global ledare inom hörselvård med 14 500 personer i över 130 länder, har vi tillgång till en av världens starkaste forsknings- och utvecklingsgrupper, de senaste tekniska framstegen och kunskap om hörselvård. Det ger oss unik kompetens baserad på 100 års erfarenhet av ljudbearbetning samt årtionden inom utveckling av hörselimplantat.

Erfarna experter inom vårt område.

 • William Demant

  Över 100 års

  erfarenhet inom audiologi och ljudbearbetning

  Över 30 års

  erfarenhet inom hörselimplantatteknik. 

 • World leader

  Världens största

  Medlem i William Demant, en av världens största företag inom hörselvård.

 • Synergy

  Värdefulla synergier

  Vi har ett nära samarbete med Oticon och har direkt tillgång till det senaste inom hörselforskning och teknik. 

   

Kontakta Oticon Medical

Tveka inte att kontakta oss, antingen direkt till vårt huvudkontor eller vårt lokala kontor för Benförankrade implantat eller Cochleaimplantat.

 • Benförankrade hörselsystem
  Oticon Medical AB
  Datavägen 37B
  SE-436 32 Askim
  Sverige
  Telefon: +46 (0)31 748 61 00
  Fax: +46 (0)31 68 77 56
  E-post: info@oticonmedical.com

 • Cochleaimplantatsystem
  Oticon Medical/Neurelec SAS
  2720 Chemin Saint-Bernard
  06220 Vallauris
  Frankrike
  Telefon: +33 (0)4 93 95 18 18
  Fax: + 33 (0)4 93 95 38 01
  E-post: info@oticonmedical.com