För professionella

För specialister inom benförankrad hörsel

Läs mer om kliniska resultat och publikationer, kvalitet och säkerhet 

Till hemsidan

För cochleaimplantatspecialister

Läs mer om kliniska resultat och publikationer, kvalitet och säkerhet

Till hemsidan 

academy-logo

 

Medical education for healthcare professionals

Enter the academy