CSR

Socialt ansvar

Global Compact

Hos Oticon Medical tar vi våra lagstadgade skyldigheter gällande sociala och miljömässiga utmaningar ett steg längre. Som en del av William Demant-familjen har vi anslutit oss till initiativet UN Global Impact med fokus på:

  • Mänskliga rättigheter 
  • Arbetstagares rättigheter 
  • Miljöskydd 
  • Antikorruption

Utöver detta har vi utformat en omfattande företagsetisk policy som beskriver vår inställning angående drivandet av vår verksamhet samt interagerandet med våra kunder. Och för våra leverantörer har vi anammat en omfattande etisk kod. 

Vi tror att genom att sätta upp hög etisk standard blir vi en bra partner, vare sig du är en företagspartner, leverantör, kund eller patient för någon av våra lösningar.

Läs mer om våra initiativ som rör företagets sociala ansvar.