750x600_audiologist_and_patient

Vad du behöver veta om benförankrad hörsel


Vad du kan läsa om på denna sida

 


Hundratusentals vuxna och barn över hela världen har upptäckt fördelarna med benförankrade hörsellösningar, även kallade benledda hörselsystem. Denna typ av hörsellösning kringgår problem i ytter- eller mellanörat genom att skicka vibrationer via skallbenet direkt till innerörat där de kan bearbetas av hjärnan som ljud. Hur fungerar benförankrad hörsel? Skulle det kunna vara rätt lösning för dig eller en närstående? Vi har samlat svaren till några av de vanligaste frågorna här.

 

Alla benförankrade hörsel-system består av ett litet implantat som opereras in i skallbenet strax bakom örat, en distans som fästs på implantatet samt själva ljudprocessorn som kopplas på distansen. Ljudprocessorn fångar upp ljudvågor på ungefär samma sätt som en konventionell hörapparat. I stället för ljudöverföring genom hörselgången via luftledning omvandlar det ljudet till vibrationer som överförs genom ditt ben via implantatet och direkt in i hörselsnäckan i innerörat. Benförankrad hörsel använder kroppens naturliga förmåga att leda ljud.

 

Typ av hörselnedsättning

Om du vill veta mer om denna typ av hörsellösning, börja alltid med att tala med en audionom eller en öron-näsa-halsläkare. De kan testa din hörsel och bedöma om du är en lämplig kandidat.

 

Hitta en klinik nära dig

 

Ett benförankrat hörselsystem kan vara en bra lösning om din hörselnedsättning beror på problem i ytter- eller mellanörat. Detta beror på att det förbigår dessa delar av örat och överför ljud direkt till innerörat. Detta kan vara till stor hjälp om du har konduktiv eller kombinerad hörselnedsättning. En benförankrad lösning kan också vara bra för personer med grav hörselnedsättning i ena örat, så kallad ensidig dövhet.


Hör andras berättelser

 

Många personer med hörselnedsättning byter till en benförankrad hörsellösning som Ponto-systemet om de upptäcker att vanliga hörapparater inte löser deras problem.

 

Benförankrade hörsellösningar kan vara till stor hjälp för personer med hörselnedsättning orsakad av problem i ytter- eller mellanörat (konduktiv eller blandad hörselnedsättning), samt för personer med ensidig dövhet (SSD). Läs mer om hur hörseln fungerar och olika typer av hörselnedsättning

 

I många fall är svaret ja. Till skillnad från konventionella hörapparater lämnar ett benförankrat system öronkanalen öppen och omvandlar ljud till vibrationer som leds in i det inre örat genom skallbenet snarare än genom hörselgången. Detta hjälper till att hålla hörselgången torr och frisk vilket minskar risken för infektioner. 

 

Operation

200x200-softband

Ja, du kan pröva en benförankrad hörapparat som Ponto på ett softband eller huvudbygel. Du bär ljudprocessorn på ett band runt huvudet så att vibrationer kan överföras genom huden till skallbenet. På så sätt kan du pröva denna typ av hörsellösning utan ett implantat.

 

Kontakta din audionom för att pröva ett Softband

 

Om du bestämmer dig för ett implantat kan du i de flesta fall förvänta dig bättre resultat. Det beror på att när du bär en ljudprocessor på ett band måste ljudet först färdas genom huden vilket kan dämpa ljudet. Om operationen utförs finns det en direkt anslutning till benet och det inre örat via implantatet. Detta innebär att ljudet dämpas mindre och du får bättre ljudkvalitet. Så här fungerar det

 

Ibland undrar personer som fått ett benförankrat implantat hur de kommer att se ut och känna sig efteråt. Det kan komma som en lättnad att operationen är mycket enkel. Den utförs oftast under lokalbedövning och tar mellan 30 minuter och en timme beroende på vilken teknik som används. Det betyder att du i de flesta fall kommer hem samma dag. 

200x200-how-will-i-look-after-i-ve-had-the-surgeryProceduren är inte bara effektiv, den ger dessutom mindre ärr tack vare den särskilt utvecklade minimalt invasiva MIPS-tekniken. MIPS har utvecklats för minsta möjliga snitt, perfekt anpassat för Ponto-distanser. Detta lämnar huden runt distansen intakt. För patienten innebär detta inga stygn, mindre ärrbildning och snabbare läkning.

 

 

 

Efter operationen


Man bär vanligtvis ljudprocessorn under dagen - på samma sätt som en vanlig hörapparat. Ljudprocessorn kopplas enkelt fast på distansen. 

 

Efter operationen kommer du att känna snittet men när detta har läkt känner de flesta användare inte implantatet eller ljudprocessorn när det väl är på plats. 

 

Efter operationen måste du vänta tills implantatet har integrerats helt med benet innan du kan ansluta ljudprocessorn och börja använda den. Efter läkningen kommer du besöka din audionom för att få ljudprocessorn anpassad och inställningarna justerade enligt dina exakta hörselbehov. Du kan bära din ljudprocessor på ett särskilt pannband tills läkningen är klar och allt är klart för anpassning.

 

Detta beror på vilken ljudprocessor du väljer och din frisyr. Dagens ljudprocessorer är mycket diskreta och, beroende på din frisyr, lätta att dölja. Ponto finns i en mängd olika färger och nyanser så att den smälter in med ditt hår för en diskret look. Om du föredrar att synas och inte är blyg av dig kan du välja någon av de starkare färgerna.
600x200-ponto-4-colours 

Kostnad


Det beror på var du bor och åtkomsten till hörsellösningar. I många länder täcker gratis hälsovård eller privat sjukförsäkring kostnaden för benförankrade hörsellösningar. Din audionom eller hörselklinik kan ge dig den information du behöver om kostnader och eventuell ersättning.

Barn

200x200-can-children-use-a-bone-anchored-hearing-deviceJa, denna typ av hörsellösning har visat sig fungera mycket bra hos barn. Även unga barn kan pröva att använda en ljudprocessor på ett softband eller huvudbygel. Barn som antingen är för unga för ett implantat eller som har en tillfällig hörselnedsättning kan bära ljudprocessorn med ett softband. Detta är ett flexibelt och justerbart band som passar alla huvudstorlekar. 

Ljudprocessorn placeras i kontakt med huden direkt ovanpå benet bakom örat. Det är ett bra sätt att utvärdera hur stor hjälp ditt barn har av ljudprocessorn innan beslut tas om huruvida barnet ska genomgå en implantation.

 

Barn lär sig att kommunicera mycket tidigt i sin utveckling. Därför är det viktigt att de har god tillgång till ljud så tidigt som möjligt. 

För barn som ännu inte är klara för en operation kan Ponto anslutas via ett softband och bäras av barn i alla åldrar för att ge dem den förstärkning de behöver för att maximera sin språkutveckling.
 

 

Hörsel är en väsentlig del av språkinlärningen, socialt umgänge och självförtroendet. Därför kan ett benförankrat hörselsystem som Ponto göra en enorm skillnad för barn i deras liv – både socialt och akademiskt. 
200x200-bone-anchored-hearing-for-children
Ponto System har en mängd tillbehör för att hjälpa barn i deras vardag. Det finns tillbehör som kopplar ljudprocessorn till klassrumssystem, till exempel en mikrofon som bärs av läraren. Det finns också klistermärken och skal så att barnen kan anpassa ljudprocessorn efter egen smak.

 

 

Först ska du tala med din audionom. Det kan också vara bra att besöka användargrupper på webben för mer insikt i olika lösningar som är tillgängliga på marknaden. Det finns ett antal Facebook-grupper där användare delar erfarenheter. Dessa kan ge värdefull information om hur det är att leva med en benförankrad hörapparat och de olika enheter som finns tillgängliga.

Läs användarberättelser 

 

 

Ja, du kan använda en Ponto på ena sidan och en vanlig hörapparat på den andra. Men det kan fungera bättre om båda enheterna delar samma teknologiska plattform.  

 

Anslutning

Ja, Ponto ljudprocessorer kan anslutas trådlöst till de vanligaste elektroniska enheterna, som fasta telefoner. TV, datorer och smarttelefoner. Detta betyder att du kan strömma ljudet från dessa enheter till din Ponto.

 

Ja, benförankrade hörlurar använder samma grundläggande principer för överföring av ljud via benet till innerörat. Så här fungerar det

 

Har du fått svar på alla dina frågor?

Hör gärna av dig om du har fler frågor

*
*

 

1 Benförankrade implantat är kontraindicerade för barn under 5 år i USA, Kanada och Singapore
2 Hol MK, Cremers CW, Coppens-Schellekens W, Snik AF. Baha Softband. Baha-softbandet. En ny behandling för unga barn med medfödd bilateral kongenital aural atresi. Int J Pediatr O torhinolaryngol. 2005;69:973-80. 

Inte alla patienter med hörselnedsättning kan använda en benförankrad lösning. Inga kirurgiska ingrepp är helt riskfria och det är omöjligt att garantera ett lyckat resultat. Resultaten kan variera. Rekommendationerna är användarnas personliga åsikter och representerar inte alla användares upplevelser. Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Produkternas tillgänglighet samt lämplighet för personer med specifika behov är beroende av reglerade godkännanden på respektive marknad.