Örat är det organ som fångar in ljud och hjälper oss hålla balansen. Det består av tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat. 

How hearing works

 

Vilka uppgifter är de olika delarna av örat ansvariga för?

 

 • 1. Ytterörat

  Ytterörat tar emot ljud och detekterar riktning. Det hjälper även till att bestämma ifrån vilken riktning ljudet kommer. Ytterörat består av öronmusslan, den synliga delen av örat, och den externa hörselgången, även kallad meatus.

 • 2. Mellanörat

  Mellanörat omvandlar ljud så att det enkelt kan tas upp av innerörat. Det består av trumhinnan och hörselbenen. Trumhinnan är sammankopplad med en kedja bestående av tre små ben: hammaren, städet och stigbygeln. Dessa förbinder trumhinnan med innerörat. 

 • 3. Innerörat

  Innerörat skickar signaler till hjärnan. Cochlea är den snäckformade delen i innerörat som omvandlar ljudvibrationer till elektriska impulser som därefter via hörselnerven skickas till hjärnan. 

När någon del av örat skadas kan ljudinformationen inte överföras till hjärnan på ett korrekt sätt, vilket resulterar i en hörselnedsättning. 

 

Se hur det fungerar

 

About hearing loss

Hur mäts hörselnedsättning?

Hörselnedsättning är graden av hörselförlust relaterat till normal hörsel för personens ålder och kön. Den mäts av en audionom som testar hörselnivån (HL) för varje öra med hjälp av olika frekvenser. 

Måttlig hörselnedsättning

Hörselnedsättning på 40 till 70 dB HL. Måttliga ljud är inte hörbara. Tal kan uppfattas om den som talar höjer rösten. Det blir lättare att höra om personen kan se den som talar. Vissa kända ljud går fortfarande att uppfatta. 

Grav hörselnedsättning

Hörselnedsättning på 70 till 90 dB HL. Tal kan uppfattas om talaren talar högt och nära örat. Endast höga ljud kan uppfattas. Att följa ett samtal i grupp är svårt. 

Mycket grav hörselnedsättning

Hörselnedsättning på 90 till 120 dB HL. Det är inte möjligt att höra något tal och att kommunicera är omöjligt. Endast mycket höga ljud kan uppfattas. 

Total dövhet

Över 120 dB HL uppfattas ingenting. 

Kontakta alltid din audionom om du är orolig för hörselnedsättning.

 

Hitta en klinik nära dig

Olika typer av hörselnedsättning

När någon del av hörselorganet skadas kan ljudinformationen inte överföras till hjärnan på ett korrekt sätt, vilket resulterar i en hörselnedsättning. Det finns tre huvudtyper av hörselnedsättning: sensorisk, konduktiv och kombinerad.

 • Sensorineural hearing loss

  Sensorisk hörselnedsättning


  Den vanligaste typen av hörselnedsättning orsakas av problem med innerörat eller nervbanorna. Trots att ljudöverföringen från ytter- och mellanörat till innerörat är normal, kan informationen inte kodas om till elektriska signaler som hjärnan kan använda. Personer med denna typ av hörselnedsättning kan dra fördel av en hörapparat från Oticon eller ett system för cochleaimplantat från Oticon Medical. Om du har ensidig dövhet kan Oticon Medicals Ponto hjälpa dig.

  1. Hörselnerv

  2. Inneröra

 • Conductive hearing loss

  Konduktiv hörselnedsättning


  Konduktiv hörselnedsättning orsakas av att ljudöverföringen mellan ytteröra och mellanöra blockeras. Detta kan bero på olika tillstånd, som exempelvis kronisk mediaotit, otoskleros (förkalkning som minskar stigbygelns rörlighet), missbildningar av ytterörat eller trumhinneperforation.
  Konduktiv hörselnedsättning kan behandlas på många sätt, inklusive med benförankrade hörselsystem som t.ex. Oticon Medicals Ponto, för att kringgå mellanörat och överföra ljud via vibration till cochlea.

  1. Ytteröra

  2. Mellanöra

 • Mixed hearing loss

  Kombinerad hörselnedsättning


  Kombinerad hörselnedsättning är en kombination av konduktiv och sensorisk hörselnedsättning. Exempelvis skulle en kronisk infektion kunna orsaka kombinerad hörselnedsättning om den skadar trumhinnan och hörselbenen och förhindrar cochlea från att fungera korrekt.

  Personer som har denna typ av hörselnedsättning kan också ha nytta av att använda ett benförankrat hörselsystem såsom Oticon Medicals Ponto.

  1. Hörselben

  2. Trumhinna

  3. Cochlea


Vilken lösning är rätt för dig?