Se och läs mer om användare av Ponto för ensidig dövhet och konduktiv/kombinerad hörselnedsättning nedan.