Cochleaimplantatsystem

(Frivillig korrigerande åtgärd “211014”)

Läs mer

 

 

 • Genie Medical CI 5

  Läs mer om Genie Medical CI 5

 • Läs reliabilitetsstudien om Oticon Medicals cochleaimplantatsystem

  MR-information

  Läs mer om MR och cochleaimplantat

 • Reliability report

  Tillförlitlighetsrapport

  Läs Oticon Medicals tillförlitlighetsrapport för cochleaimplantatsystem

 • MRT-information

  Läs mer om MRT och cochleaimplantat

 • Clinical results on the cochlear implants

  White papers

 • Clinical publication

  Kliniska publikationer

  Läs mer om kliniska publikationer om cochleaimplantat