Neuro-systemet öppnar upp en värld av ljud

Neuro-systemet för cochleaimplantat är utformat för att kompensera en grav sensorisk hörselnedsättning, så att du kan höra och vara delaktig. Det består av en extern och en intern del:

Ljudprocessorn Neuro 2 är den externa delen som placeras bakom örat. 

Neuro Zti-implantatet är ett litet implantat som placeras under huden.

 

 

(Frivillig korrigerande åtgärd “211014”)

Läs mer

 

 

Där ljud möter design  

Neuro 2 är den bästa ljudprocessorn från Oticon Medical som kombinerar det senaste inom hörselteknologi med starkt fokus på kvalitet och användarvänlighet.

  • Extra tunn där det räknas
  • Designad för komfort hela dagen
  • Fokus på detaljer
  • Ultra-stark diskret kabel

Läs mer om Neuro 2

 

Neuro 2 design awards

Cochleaimplantatet var mitt enda alternativ. Utan det hade jag förblivit döv. Resultaten är fantastiska – både efter första implantationen på höger öra och efter andra operationen på det vänstra.

Yves

Att välja Neuro till ditt barn

För barn rekommenderas tidig cochleaimplantation för att ge dem den bästa starten i livet. Neuro-systemet är designat för att kunna erbjuda den kompletta ljudbilden och alla subtila aspekter av tal som är så viktiga för utvecklingen av talförmågan. Detta för att barn ska kunna njuta av att höra, tala, gå i skolan och socialisera med andra.

Läs mer

Nu kan jag höra min äggklocka och andra ljud som jag aldrig har kunnat höra tidigare – det är en stor förändring. Jag rekommenderar absolut att andra potentiella kandidater skaffar ett cochleaimplantat.

Kurt, cochleaimplantatanvändare

Built for better understanding

Mindre lyssningsansträngning

Varje dag är fylld av utmanande situationer som konversationer och störande bakgrundsljud. Det betyder att din hjärna arbetar hårdare för att förstå vad som sägs, vilket kan leda till att du känner dig tömd på energi. Det är därför som det är viktigt att hitta en cochleaimplantat-lösning som kan minska din lyssningsansträngning och öka din energi till att njuta av livet. 

Läs mer om Brainhearing™

Klar för teknologiska framsteg

Hörseltekniken utvecklas ständigt, och därför är Neuro Zti-implantatet utformat för att stödja nya ljudbehandlingsteknologier. Detta betyder att när ny teknologi lanseras för att förbättra hörselprestationen, kommer du alltid att kunna använda det med en enkel uppgradering.

Läs mer om Neuros hörselteknologi

Zti implant

Ultrakompakt och kraftfullt implantat

Neuro Zti-implantatet är marknadens mest kompakta implantat och utformat för att göra operationen så enkel som möjlig.

Läs mer om operationsproceduren