Reliability report

Tillförlitlighetsrapport

 

Oticon Medicals tillförlitlighetsrapport för system för cochleaimplantat, 2022

Cochleaimplantat har hjälpt tusentals människor världen över. De flesta användare bär sina system under hela dagen. Hos Oticon Medical vet vi att eventuella enhetsfel påverkar våra användare och deras familjer; det stör skol- eller arbetsrutiner, skapar frustration och kan orsaka minskad produktivitet. Därför arbetar vi hårt med att skapa så tillförlitliga enheter som möjligt.

Som tillverkare av cochleaimplantat rapporterar vi enhetsfel i enlighet med riktlinjerna som beskrivs i European & Global Consensus on Cochlear Implant Failures & Explantations. 

Obs: Oticon Medical har en strikt rapportpolicy som en del av vårt kvalitetsengagemang och räknar alla enheter som avlägsnas av anledningar som inte är relaterade till implantatet.

Alla registrerade mottagare världen över inkluderas.