Support

På dessa supportsidor finner du som potentiell eller nuvarande användare av hörselimplantat från Oticon Medical information och goda råd. Om du arbetar med hörselimplantat finner du stöd och riktlinjer i form av produktinformation, bruksanvisningar osv.