Livet med ett cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är en partner för livet. Det följer med dig vart du än går och vad du än gör. Här följer några tips på hur du kan få ut mer av ditt cochleaimplantat.

Kommunikation

I dag är kommunikation på distans kanske lika viktigt som kommunikation vid personliga möten. Vare sig det gäller telefon- eller videosamtal eller titta på TV så är anslutning till dagens digitala värld en viktig del av vardagen och livskvaliteten. De trådlösa anslutningslösningarna från Oticon Medical – en serie enheter – gör det möjligt för dig att trådlöst streama ljud till din Neuro 2. Detta ger dig tillgång till en rad olika ljudkällor.

 

 

 

På flyget

Amerikanska luftfartsmyndigheten FAA (Federal Aviation Administration) rekommenderar att du låter den externa delen av ditt implantatsystem vara påslagen under flygresor, även vid start och landning. Om du beslutar dig för att stänga av den, informera alltid personalen så att de är medvetna om detta om de skulle behöva din uppmärksamhet. Om du använder ett trådlöst anslutningssystem (antingen Bluetooth eller wifi-system) ska detta stängas av under start och landning. Kom ihåg att ta med implantatets identifikationskort när du reser.

Säkerhetskontroller

Säkerhetskontroller (t.ex. på flygplatser eller i butiker) skapar ett elektromagnetiskt fält och att passera genom dem eller i närheten av dem med ett cochleaimplantat kan utlösa detektorlarmet eller förvränga ljud som tas emot av ljudprocessorn. Därför rekommenderas att du stänger av din ljudprocessor och visar implantatets identifikationskort för säkerhetspersonalen.

Idrottsaktiviteter

Du kan delta i idrottsaktiviteter med ditt cochleaimplantat, men du bör vidta vissa försiktighetsåtgärder. Som grundregel bör du komma ihåg att hålla ljudprocessorn torr och fri från sand eller smuts samt undvika direkt yttre påverkan på implantatområdet. Din CI-klinik kan ge dig mer specifika instruktioner. Du bör vara särskilt försiktig under de första veckorna efter implantationen. 

Läs mer om idrottsaktiviteter

Medicinska undersökningar

Vissa medicinska undersökningar som t.ex. MRT eller CT-scanning, röntgenstrålning eller i vissa fall ultraljud kräver särskild försiktighet. Du bör alltid avlägsna din ljudprocessor innan medicinsk undersökning. För frågor, kontakta mri.ci@oticonmedical.com.  

Extrema förhållanden

Din ljudprocessor innehåller elektronikkomponenter som behöver skyddas från extrema förhållanden. Kapslingsklassning är det bästa klassificeringssystemet för bedömning av en enhets skydd mot vatten och damm. Neuro 2 har satt nya standarder inom CI-industrin som den första ljudprocessor att uppnå högsta IP68-klassificering – utan behov av extra tillbehör. 
* Använd alltid ett Badkit när du badar eller duschar för fullgott skydd, alternativt avlägsna din ljudprocessor.

De viktigaste ljuden var naturljuden i allmänhet: fågelsång, ljud från rinnande vatten och djur. Dessa ljud hade jag verkligen saknat.

Yves

Daglig användning och skötsel

Det är viktigt att du tar hand om din ljudprocessor, så att den fungerar bra.

Läs mer om daglig användning och skötsel

Så här använder du din ljudprocessor

Ladda ner bruksanvisning

Kundtjänst

Oticon Medical står alltid till tjänst om du behöver hjälp med ditt cochleaimplantat.

Kontakta oss 

 

Mer information

IDA-Institutet i Danmark tillhandahåller ett antal verktyg för och information gällande cochleaimplantat. Detta välrenommerade institut arbetar för att skapa en större förståelse för personer med hörselnedsättning. 

Ida institute

Besök IDA-Institutets hemsida