Vem har nytta av ett cochleaimplantat?

Ett cochleaimplantat rekommenderas till barn och vuxna som lider av sensorisk ensidig eller bilateral hörselnedsättning och som inte kan kommunicera effektivt med hjälp av konventionella hörapparater.

Om du lider av cochleär eller sensorisk hörselnedsättning är innerörats sinnesceller (hårceller) antingen alltför skadade eller otillräckliga för att kunna ge tillfredsställande hörsel. Ett cochleaimplantatsystem kringgår dessa problem i cochlean och hjälper till att förbättra din hörsel och din livskvalitet.

Lämpligt för barn och vuxna

För barn, särskilt barn som är döva vid födseln, rekommenderas implantation så tidigt som möjligt, runt 12–18 månader efter födseln, eftersom hörseln är avgörande för språkutvecklingen. Tidig implantation ger också bättre förutsättningar för att barnet ska kunna gå i skolan och ta del av den allmänna skolgången. 

För vuxna finns ingen övre åldersgräns för cochleaimplantat, men psyko-kognitiv bedömning behöver utföras för äldre personer. För dessa kandidater är den huvudsakliga fördelen att bibehålla en självständighet och att kunna vara socialt aktiva.

Ensidig eller bilateral

Cochleaimplantat kan användas om du lider av hörselnedsättning på ett öra (ensidig) eller på båda öronen (bilateral). Med implantat på båda sidorna förbättras taluppfattningen vid brus, förmågan att lokalisera ljud samt möjligheten till stereohörsel. Även om de två implantaten kan sättas in vid en och samma operation, sker majoriteten av bilaterala implantationer vid två separata tillfällen. Ofta sker den andra implantationen månader, eller till och med år, efter den första. Patienter med ett implantat kan vara kandidater för implantation bilateralt beroende på CI-klinikens bedömning.* 

Inte en lösning för alla

I vissa fall kan CI-kliniken besluta att cochleaimplantation inte är lämpligt. Förutom de medicinska indikationerna kan följande faktorer bidra till att cochleaimplantat inte är en lämplig lösning: 

• Om hörbarheten med konventionell hörapparat anses ge tillräckligt god talförståelse. 
• Om hörselnerven har för omfattande skador eller inte finns, om cochlean är förbenad eller om orsaken till hörselnedsättningen inte finns i cochlean, kan andra lösningar anses lämpliga, som t.ex. ett hjärnstamsimplantat
• Om din hälsa inte tillåter ett kirurgiskt ingrepp.
• Om din motivation eller stödet från din familj anses otillräckliga. 

*Notera att implantation bilateralt inte är kostnadsfri i alla länder. Kontakta en CI-klinik i ditt land för ytterligare information.

Kontakta kliniken för mer detaljer