Ponto kan kringgå problem i hörselgången eller mellanörat

Om din hörselnedsättning är orsakad av problem i ytter- eller mellanörat kan du vara en kandidat för ett benförankrat hörselsystem som Ponto. Eftersom Ponto-systemet är särskilt utformat för att kringgå problem i hörselgången eller mellanörat, kan det ge ett tydligare och mer naturligt ljud.

Det finns tre huvudtyper av hörselnedsättning som kan dra fördel av benledande hörsel: konduktiv hörselnedsättning, sensorisk hörselnedsättning och en kombination av dessa två, även känd som kombinerad hörselnedsättning.


1. Konduktiv hörselnedsättning 
Denna uppstår när ett hinder någonstans i ytter- och/eller mellanörat hindrar luftburna ljudvågor från att nå innerörat.

Genom att skicka ljudet direkt till innerörat via skallbenet, så att det inte behöver passera genom hörselgången och mellanörat, kringgår Ponto-systemet dessa hinder helt och hållet.


2. Kombinerad hörselnedsättning 
Kombinerad hörselnedsättning är en kombination av konduktiv och sensorisk hörselnedsättning. 

För denna typ av hörselnedsättning kan Ponto-systemet först kringgå hindret i hörselgången eller mellanörat och därefter fokusera på att kompensera för den sensoriska hörselnedsättningen.


3. Sensorisk hörselnedsättning
Denna uppstår när problemet ligger i innerörat (cochlean) eller i hörselnerven. Möjliga orsaker inkluderar exponering för starkt ljud, åldrande eller ärftlig hörselnedsättning.

Om du är döv på ena örat kan Ponto-systemet vara en bra lösning. Läs mer om ensidig dövhet (SSD) [länk till nivå 3-sida ensidig dövhet (SSD)]

Vid enbart sensorisk hörselnedsättning kommer ett benförankrat hörselsystem inte att vara den bästa lösningen – såvida du inte har eksem i hörselgången och inte kan använda en konventionell hörapparat.

 

types of hearing loss

1. Ytteröra

2. Mellanöra

3. Inneröra

4. Hörselnerv

5. Cochlea

6. Trumhinna

 

Missbildning av ytterörat

En annan vanlig orsak till konduktiv eller kombinerad hörselnedsättning är atresi, en missbildning av ytterörat då hörselgången antingen saknas eller är mycket trång. Atresi förekommer ofta tillsammans med mikroti, vilket innebär en onormal utveckling av ytterörat.
Oticon Medical stödjer Ear Community, en organisation och stödgrupp för personer med medfödd mikroti och/eller atresi och andra tillstånd relaterade till hörselnedsättning.

Infektioner, irritation och rinnande öron

Konduktiv hörselnedsättning orsakas ibland av kroniska öroninfektioner. Dessa kan förvärras av konventionella hörapparater eftersom sådana blockerar hörselgången, vilket ökar risken för irritation och infektion. Med ett benförankrat Ponto-hörselsystem kan dessa problem minskas eller undvikas, eftersom hörselgången alltid är luftad.

Läs om hur Ponto-systemet kan hjälpa till att övervinna hörselnedsättning