Digisonic® SP ABI hjärnstamsimplantat

I de fall hörselnedsättningen även följs av stora skador i båda cochleae, inklusive försvagning av hörselnerven, rekommenderas i regel ett hjärnstamsimplantat. Detta kan återställa en viss grad av hörsel och möjliggöra kommunikation.

Digisonic® SP ABI hjärnstamsimplantat är utformat för att överkomma problem från grav hörselnedsättning till total dövhet hos människor som lider av större skador på cochleae eller hörselnerverna, vilket förhindrar cochleaimplantat. 

Detta inkluderar personer med: 
• Större missbildningar av cochleae 
• Total förkalkning/förbening i cochleae 
• Frakturer på petrous pyramid 
• Axonal neuropati 
• Tumörer på hörselnerverna, såsom neurom 
• Total avsaknad av båda hörselnerverna

 

Förbättrad hörsel för bättre livskvalitet

Med Digisonic® SP ABI hjärnstamsimplantat mottar användare hörselfenomen som kan förenkla kommunikation och förbättra livskvaliteten1,2. Systemet inkluderar en elektrodrad med 15 ytelektroder som fästs vid hjärnstammens cochlearkärnor. Beroende på signalen som behandlas av den externa ljudprocessorn, stimulerar varje elektrod en viss del av hjärnstammen så att användaren kan uppfatta en rad olika ljud. Digisonic® SP ABI hjärnstamsimplantat kan användas med Saphyr® neo collection ljudprocessor.


Del av Digisonic® SP-serien

Digisonic® SP ABI inkluderar några identiska och konkurrenskraftiga egenskaper i likhet med Digisonic® SP cochleaimplantat: ett monoblock och en kompakt mottagare som innefattar ett unikt fixeringssystem. Kvaliteten hos de utvalda materialen gör denna enhet högst tillförlitlig. Den är även kompatibel med MRT-tester vid 1,5 Tesla som normalt används på kliniker. Läs mer om medicinska undersökningar. 

 

Referencer: 
1. Vincent, C., Zini, C., Gandolfi, A., Triglia, J.M., Pellet, W., Truy, E., Fischer, G., Maurizi, M., Meglio, M., Lejeune, J.P., Vaneecloo, F.M. Results of MXM Digisonic auditory brainstem implant clinical trials in Europe. Otolology & Neurotology. 2002 Jan; 23:56–60. 
2. Vincent, C., Venecloo, F.M., Schapira, S., Duhen-Tourelle, V., Allorge, D., Haddad, E., Lejeune, J.P., Vaneecloo, F.M. «The role of the Digisonic ABI in the management of neurofibromatosis type 2. International Workshop on Neurofibromatosis Type 2: State of the Art, 7–9 September 2006.