Så här använder du och sköter om din ljudprocessor.

Vi kan hjälpa till

För att hjälpa dig att få ut det mesta av ditt CI varje dag, erbjuder vi en rad resurser inklusive instruktionsvideor, bruksanvisningar och felsökningsguider.

Daglig användning och skötsel

Det är viktigt att du sköter om din Neuro 2 för att hålla den i gott skick. I följande videor hittar du praktiska råd om hur du tar hand om din ljudprocessor.

Om du använder en Neuro One, klicka här för daglig användning och skötsel.Ladda ner bruksanvisningar*


Neuro 2

Streamer XM

 

*Kontakta lokal support från Oticon Medical för nedladdning av tidigare generationer. 

Ladda ner våra snabbguider

Neuro 2

Neuro 2 Användargränssnitt

 

Covid-19 och rengöring av din Neuro 2 ljudprocessor

Information för alla Neuro 2-användare och vårdare

 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är coronaviruset ett respiratoriskt virus som kan överföras från en infekterad person, huvudsakligen genom droppar från hosta eller nysningar, eller droppar från näsan och munnen. Det kan också överföras av personer som inte har några symptom. Riktlinjer och råd om hygien och skyddsåtgärder mot spridning av Covid-19 finns på WHO:s hemsida “Coronavirus disease (Covid-19) – advice for the public”.

Under coronaviruspandemin (Covid-19) har användare och vårdare undrat hur man bäst rengör ljudprocessorn. Informationen nedan svarar på dessa frågor. Kontakta din CI-klinik om du behöver mer information.

Följande instruktioner för "Rengöring av din ljudprocessor" räcker för att säkerställa optimal, daglig skötsel. Om du misstänker att din Neuro 2-ljudprocessor är kontaminerad med Covid-19, läs det andra avsnittet “Desinficering av din ljudprocessor”.

 

1. Rengöring av din ljudprocessor

 • Tvätta alltid händerna innan du hanterar din ljudprocessor och dess tillbehör. Dessa anvisningar från WHO visar hur du
 • Rengör och torka din ljudprocessor enligt anvisningarna i bruksanvisningen (skötsel och underhåll / rengöring). Vi rekommenderar att du rengör din ljudprocessor och dess komponenter varje dag:
  • Håll ljudprocessorn över en mjuk och torr yta så att den inte skadas om du tappar den.
  • Rengör ljudprocessorn och dess spole med en mjuk, torr trasa.
  • Borsta försiktigt bort allt damm eller hudrester från mikrofonöppningarna med en mjuk borste.
   Viktigt: Använd inte frätande eller slipande substanser för att rengöra din ljudprocessor.
  • Audiologiska rengöringsdukar kan användas för att lösa upp öronvax och avlägsna svett.
 • Få ytterligare information och praktiska tips om rengöring av din ljudprocessor i dessakorta videor från Oticon Medical.

 

Inga ytterligare rengöringsinstruktioner krävs under den nuvarande pandemin.

 

2. Desinficering av din ljudprocessor 

Information
Genom att följa riktlinjerna för desinficering behöver du normalt sett inte desinficera din ljudprocessor ofta. Om du tror att du behöver desinficera din ljudprocessor ska du följa instruktionerna i detta avsnitt. Det är bara en rekommendation baserad på nuvarande kunskaper. Effektiviteten av detta förfarande har inte testats på Covid-19. Långsiktig användning av desinfektionsmedel på ljudprocessorn har inte testats.

 • Oticon Medical rekommenderar bruksfärdiga rengöringsdukar med en lösning av 70% isopropylalkohol och 30% avjoniserat vatten. Om dessa våtservetter inte finns att tillgå där du bor kan du använda torra våtservetter och doppa dem i ett liknande desinfektionsmedel.
 • The Environmental Protection Agency (EPA) of the United States har publicerat en lista över möjliga desinfektionsmedel som kan användas mot SARS-CoV-2 (coronavirus). Denna information är bara avsedd som en riktlinje.
 • Andra blandningar än 70% isopropylalkohol och 30% avjoniserat vatten har inte testats av Oticon Medical och kan leda till materialnedbrytning, missfärgning och sprickor i höljet efter en enda användning. Om du upptäcker missfärgning under rengöring ska du omedelbart sluta applicera desinfektionsmedlet och låta all resterande vätska på enhetens yta torka. Användning av någon annan lösning än 70% isopropanol anses som missbruk och kan upphäva ljudprocessorns garanti.

 

Desinficering
Instruktionerna nedan är baserade på EPA-listan och är endast avsedda som en riktlinje. Läs alltid desinfektionsmedlets bruksanvisning och förvara det utom räckhåll för barn.
Tvätta händerna noga före och efter desinficeringen eller använd rena engångshandskar. Arbeta på en ren yta.

 

Material

 • Använd torkduk, en mjuk trasa, bomullspinnar eller en bomullstuss för att applicera desinfektionsmedlet.
 • Skrubba kontakten med en ren tandborste eller annan mjuk borste.
 • Torka enheten med en mjuk, torr trasa.

 

Instruktioner

 1. Tvätta händerna och rengör ljudprocessorn enligt beskrivningen i avsnitt ”1. Rengöring av din ljudprocessor”.
 2. Ta bort alla tillbehör från ljudprocessorn.
 3. Använd en våtservett, mjuk trasa eller bomullstoppar för att desinficera enhetens yta och tillbehören noggrant med 70% alkoholrengöringsmedel i cirka 20-30 sekunder. Sänk inte ned eller doppa ljudprocessorn i någon vätska.
 4. Låt vätskan torka på enhetens yta. Torka inte av ytan omedelbart eftersom desinfektionsmedlet behöver tid på sig att verka för bättre resultat:
  • Applicera inte för mycket vätska på ytan då detta kan skada ljudprocessorn
  • Var särskilt försiktig när du applicerar desinfektionsmedlet nära öppningarna
 5. Om ett rekommenderat desinfektionsmedel används och inte i för stor mängd torkar det av sig självt. Vid behov kan en mjuk och torr duk användas för att torka bort eventuell resterande vätska
 6. Ta bort alla tillbehör från ljudprocessorn.
 7. Desinficeringen är nu klar. Tvätta alltid händerna efter desinficeringen.

 

Så här sköter du om din ljudprocessor ►

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din klinik eller lokal Oticon Medical kundtjänst