Reparationer, byten och underhåll


Om du upptäcker ett fel eller märker av en försämrad prestanda i din ljudprocessor bör du först undersöka var felet ligger. 

Kontrollera först tillbehören (spole, magnet och kabel) genom att byta dessa. Kontakta din CI-klinik om du inte har reservtillbehör.

Om det fortfarande inte fungerar som det ska efter kontroll av tillbehör är det dags att utföra en felsökning av din ljudprocessor. Klicka på länk nedan för felsökning av din ljudprocessor:

Felsökning - Neuro 2
Felsökning - Saphyr neo collection

Om problemet kvarstår,  kontakta din CI-klinik för reparation och eventuellt byte av ljudprocessor. Du är även välkommen att kontakta Oticon Medical för support.

Kontakta Oticon Medical för support