Utöva sporter med cochleaimplantat

Oavsett vilken sport du utövar ska du alltid:

 • skydda ditt implantatsystem
 • skydda huvudet mot yttre påverkan
 • motverka fuktskador genom att skydda ljudprocessorn från svett under användning samt torka den i tork-kitet varje dag
 • följa alla instruktioner och varningar

 

Kontaktsporter

(boxning, rugby, judo, karate m.m.) 
Cochleaimplantatanvändare avråds från att utöva idrotter där fysiska skador, tryck eller stötar mot huvudet är sannolika eller oundvikliga.

 

Sporter där man bör använda hjälm

(cykling, ridning, segling, utförsåkning m.m.) 
Du kan utöva dessa sporter. Men du bör:

 • Ha på dig hjälm för att skydda ditt implantat mot stötar.
 • se till att du väljer en kvalitetshjälm som är bekväm och lätt att justera. Det är viktigt att inget trycker direkt på implantatområdet eller på ärret.

Vattensporter


Sköt om ditt implantat

 • Många vattensporter innebär ingen risk för cochleaimplantatanvändare så länge ljudprocessorn tas av först. Simning, dykning i grunt vatten upp till 3 m djup, segling m.m. när du inte bär ljudprocessorn.
 • Om du använder skyddsglasögon eller cyklop, se till att det elastiska bandet inte sitter för hårt över implantatdelen som är placerad under huden.
 • Dykning djupare än 20 m rekommenderas inte. Trycket kan skada implantatet. Användare av cochleaimplantat avråds helt från att delta i professionell djuphavsdykning.
 • Bär alltid hjälm under båtaktiviteter, segling eller kanotturer.


Badkite till Neuro 2

 • Om du har en Neuro 2-ljudprocessor och vill simma eller utöva vattensporter, använd Badkitet till Neuro 2. Badkitet till Neuro 2 är helt vattentätt och kan användas i alla typer av vatten. Badkitet är vattentätt till tre meters djup i två timmar.

310x310-swim-kit-and-antenna