Cochleaimplantation – Steg för steg

The cochlear implantation centre

1. CI-kliniken 

Om en ÖNH-specialist anser att du är en lämplig kandidat för ett cochleaimplantat, kommer du att remitteras till en cochleaimplantatklinik (CI-klinik). Här utför klinikens medicinska team den pre-operativa bedömningen som består av ett antal tester och utvärderingar. 
Implantationsteamet består oftast av kirurger, ÖNH-specialister, audionomer, logopeder och psykologer. De testar din hörsel, allmänna hälsa, dina språkkunskaper och bedömer din motivation för och dina förväntningar inför implantationen.

Implant surgery

2. Implantatoperationen 

Om du anses vara en lämplig kandidat får du genomgå en operation där man för in den interna delen av implantatsystemet. Denna operation tar runt två timmar och utförs under anestesi. Kirurgen gör ett snitt bakom örat för att sätta in cochleaimplantatet under huden. Därefter sätts implantatmottagaren fast och elektrodraden förs försiktigt in i cochlea. Innan operationen avslutas kontrollerar man att implantatet fungerar korrekt.

Recovery

3. Återhämtning 

Efter operationen tar läkningen mellan tre och fem veckor. Vid slutet av denna period kommer du ha ett litet ärr bakom örat. Detta täcks normalt av hår. Du kan delta i normala aktiviteter under denna period, men du kommer inte att kunna höra förrän den externa delen av systemet ansluts.

4. Anslutning av ljudprocessorn 

För att du ska kunna höra måste ljudprocessorn anslutas. Detta görs efter läkningsprocessen. Med hjälp av en speciell programvara för anpassning justerar audionomen ljudprocessorn efter dina hörselbehov och ställer in varje elektrod så att hörseln blir klar och behaglig. Varaktigheten för denna process varierar mellan individer, men du bör räkna med att det tar lite tid för hjärnan att anpassa sig till det nya sättet att höra.

Ongoing fittngs

5. Pågående anpassning 

För att uppnå bästa resultat med din ljudprocessor, behöver du delta i anpassningssessioner, talterapi och rehabiliteringsprogram. Barn behöver stöd från sina familjer och andra under denna process. När ljudprocessorns inställningar anses stabila är det nödvändigt med en årlig kontroll för finjustering av ljudprocessorn.