Oticon Medicals MR-checklista innehåller nödvändig information för säker MR-skanning på patienter med cochleaimplantat. Detta gäller både Neuro Zti 3,0 Tesla och 1,5 Tesla-versionerna, liksom Digisonic® SP.

Läs mer om MR-skanningar för Oticon Medicals olika cochleaimplantat

Neuro Zti

(3,0 Tesla)

Läs mer

Neuro Zti

(1,5 Tesla)

Läs mer

Digisonic SP

(1,5 Tesla)

Läs mer

Säker MR-skanning med Neuro Zti 3T✓-implantatet på plats. Detta gäller både för skanning med den vanligaste styrkan på 1,5 Tesla och den kraftigare 3,0 Tesla.

Vad du ska säga till patienter med den nya 3T✓-magneten

 • Neuro Zti är MR-godkänt för 1,5 och 3,0 Tesla med implantatmagneten på plats
 • Den är avsedd för säker MR-skanning
 • Hörseln upprätthålls strax före och efter skanningen
 • Ingen tidspress eftersom skanningen kan ta upp till 60 minuter 
 • Inget huvudbandage behövs
 • Flera MR-skanningar tillåts
 

Implantatmagnet med designkompetens

Neuro Zti 3T✓implantatets magnet är utformad med tanke på MR-skannerns starka magnetfält. 
Den är gjord av en unik komposit av sällsynta jordartsmetaller som även är vanlig inom flygindustrin. Denna komposit, tillsammans med en patenterad tillverkningsprocess, har resulterat i en mycket stabil magnet för MR-skanning.

Stabilt, säkert och stadigt

Under MR-skanning sitter Neuro Zti-implantatet och magneten säkert fast i benet tack vare den unika fastsättningsanordningen. Implantatet och magneten sitter stadigt kvar även efter flera MR-skanningar. 

 • Unik skruvanordning 
 • Smart fastsättning med snap-fit

Säker skanning upp till 60 minuter

Neuro Zti 3T✓tillåter MR-skanning på upp till 60 minuter. Det ger radiologen gott om tid att utföra en komplett skanningssekvens.

Magneten kan lätt tas bort vid behov

Om patienten behöver en skanning där magneten kan verka störande, till exempel vid en huvudskanning, kan magneten lätt tas bort. Endast ett mindre snitt under lokalbedövning behövs. 

Magnetens borttagning skadar inte implantatet och ingreppet kan upprepas så ofta som behövs.

Se borttagning av magneten

 • Bruksanvisning

  Användare av Oticon Medical Neuro Zti kan vara lugna för att deras implantat tål denna typ av skanning - oavsett om det rör sig om 1,5 eller en 3,0 Tesla.


  Hämta bruksanvisning för Neuro Zti

  Senaste uppdatering, April 20211*.

 • MR-checklista

  Vad behöver du som radiolog känna till om MR för bästa resultat på CI-användare?
  Oticon Medical har skapat en MR-checklista med praktiska och tydliga instruktioner. Använd den stegvisa checklistan för säker och effektiv MR-skanning på patienter med Digisonic® SP eller Neuro Zti-implantat.


  Hämta MR-checklistan för Neuro Zti

  Senaste uppdatering, Augusti 20221*.

   

 • Har du några frågor?

  Om du behöver support eller har några frågor relaterat till MR gällande någon av dina patienter, tveka inte att kontakta oss.

   

  Kontakta oss

 

1. warning-triangle (Varningssymbol) Denna symbol intill datumet "Senaste uppdatering" indikerar att dokumentet uppdaterats av säkerhetsskäl.

* Kräver Adobe Acrobat Reader 7.0 eller senare