MRT och cochleaimplantat

 

MRT är en väletablerad teknik som används av yrkesutövare världen över för att erhålla värdefull diagnostisk och prognostisk information om sina patienters hälsa. Metoden används både för kropps- och hjärnundersökningar. MRT-undersökningar varierar i styrka från 0,2 till 7 Tesla men nya beräkningar visar att 79 % av MRT-tomografer världen över är 1,5 Tesla, vilket gör detta till den överlägset vanligaste sorten1.

Neuro Zti är helt kompatibel

Implantatet Neuro Zti är helt kompatibelt med 1,5 Tesla-undersökningar med magneten på plats, för både kropps- och huvudundersökningar.

Implantatet har utvecklats för att säkerställa att denna typ av undersökning är säker och smärtfri och inte skapar en förflyttning av magneten3 eftersom magneten hålls stadigt på plats av den rigida implantatstrukturen2. Detta innebär att magneten inte lossnar även efter flera MRT-undersökningar, och implantatet sitter stadigt under hela MRT-undersökningen tack vare ett unikt skruvsystem som säkert fäster implantatet i benet.

Varför radiologer ofta vill att magneten ska tas bort oavsett Tesla-styrkan

Hjärnundersökningar står för 20-25% av alla MRT-undersökningar världen över1,4,5. För CI-patienter stiger denna siffra till 49% , vilket gör att hjärnundersökningar är de MRT-undersökningarna som de troligast kommer att genomgå. Om implantatmagneterna lämnas på plats under huvudundersökningar på antingen 1,5 Tesla eller 3 Tesla inverkar detta ofta på bildkvaliteten och skapar artefakter som påverkar resultatet och förhindrar en pålitlig diagnos. Detta är ännu vanligare vid 3 Tesla-undersökningar på grund av den större magnetstyrkan. Se fig. 1. 

Vid MRT-undersökningar av hjärnan är därför enkel borttagning av magneten en mycket viktig faktor för övervägande av implantat.

 

Neuro Zti - enkel och snabb magnetborttagning

Neuro Zti är 3 Tesla-kompatibel utan magnet och är utformad för enkel magnetborttagning under lokalbedövning med endast ett litet snitt i huden. Implantatet fästs med skruvar och borras inte fast i skallen, vilket gör magneten lätt att nå. Med Oticon Medicals specialinstrument tar du bort magneten med några få steg och sätter i en ny efter undersökningen.

Titta på videon

1.The Royal College of Radiologists, the College of Radiographers and the Institute of Physics and Engineering in Medicine (2017). Magnetic resonance imaging (MRI) equipment, operations and planning in the NHS - Report from the Clinical Imaging Board. London, UK.
Hämtat från www.rcr.ac.uk/sites/default/files/cib_mri_equipment_report.pdf
2. Oticon Medical CI Unique – January 2019 (logotypen Oticon Medical Unique avser unik CI-teknologi eller unika tillbehör från Oticon Medical vid tidpunkten för denna publikation) 
3. Todt, I., Rademacher, G., Grupe G., Stratmann A., Ernst, A., Mutze S., Mittmann P. (2018). Cochlear implants and 1.5 T MRI scans: the effect of diametrically bipolar magnets and screw fixation on pain. Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery (2018) 47:11
4. www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Pratiques_et_recommandations_sur_l_IRM.pdf
5. Saadat S. et al, Overuse or underuse of MRI scanners in private radiology centers in Tehran, International Journal of Technology Assessment in Health Care 24(3):277-81 · February 2008
6. Grupe G, Wagner J, Hofmann S, Stratmann A, Mittmann P, Ernst A, Todt I. Prevalence and complications of MRI scans of cochlear implant patients: Svensk översättning HNO. Januari 2017; 65(1):35-40. doi: 10,1007 39 -016 -0129 -7 PMID: 26886493
7. Wagner, F., Wimmer, W., Leidolt, L., Vischer, M., Weder, S., Wiest, R., Mantokoudis, G. and Caversaccio, M.D., 2015. Significant artifact reduction at 1.5 T and 3T MRI by the use of a cochlear implant with removable magnet: an experimental human cadaver study. PloS one, 10(7), p. e0132483