Cochlear Implant Systems

Neuro-systemet öppnar upp en värld av ljud

Neuro-systemet för cochleaimplantat är utformat för att kompensera en grav sensorisk hörselnedsättning, så att du kan höra och vara delaktig. Det består av en extern och en intern del

Ljudprocessorn Neuro One är den externa delen som bärs bakom örat. En spolkabel ansluter den till spolen som hålls på plats på huden med hjälp av en magnet.

Neuro Zti-implantatet är ett litet implantat som placeras under huden på benet under spolen.

 
Läs mer om Neuro One ljudprocessor

 

Nu kan jag höra min äggklocka och andra ljud som jag aldrig har kunnat höra tidigare – det är en stor förändring. Jag rekommenderar absolut att andra potentiella kandidater skaffar ett cochleaimplantat.

Kurt, cochleaimplantatanvändare

Choosing Neuro for your child

Att välja Neuro till ditt barn

För barn rekommenderas tidig cochleaimplantation för att ge dem den bästa starten i livet. Neuro-systemet är utformat för att ge hela ljudbilden och alla subtila talljud som är så viktiga för utvecklingen av språkkunskaper, så att barn ska kunna vara med om att höra, tala, gå i skolan och socialisera med andra.

Läs mer

Cochleaimplantatet var mitt enda alternativ. Utan det hade jag förblivit döv. Resultaten är fantastiska – både efter första implantationen på höger öra och efter andra operationen på det vänstra.

Yves, cochleaimplantatanvändare

Built for better understanding

Byggd för bättre förståelse

Neuro One är utformat för att göra det enklare för dig att delta i samtal, att kunna njuta av musik och förstå ljuden omkring dig.

Läs mer om Neuro Ones teknologier

Zti implant

Ultrakompakt och kraftfullt implantat

Neuro Zti-implantatet är det mest kompakta implantatet på marknaden, utformat för att göra operationen så enkel som möjligt.

Läs mer om operationen

Safe and proven

Redo för tekniska framsteg

Hörseltekniken utvecklas ständigt, och därför är Neuro Zti utformat för att ha stöd för nya ljudbehandlingstekniker. Detta innebär att när nya tekniker som förbättrar hörförmågan lanseras, kommer du att kunna använda dem.

Läs mer om hörseltekniken i Neuro