Att få ett implantat

Implantation av ett cochleaimplantat är en säker och enkel procedur som tar ett par timmar och som ofta kan utföras under lokalbedövning.

 

Läs mer om operationen

Det är en minimalt invasiv operationsprocedur och de flesta behöver bara stanna kvar på sjukhuset en dag efter genomförd operation.

Safe and proven

Din resa mot ljud

Ett kirurgiskt ingrepp krävs för att implantera den interna delen av systemet för cochleaimplantat. Operationen är relativt enkel och minimalinvasiv. När implantatområdet har läkt kan din audionom ansluta ljudprocessorn vilket möjliggör för dig att kunna höra.

Endast en läkare och audionom kan avgöra om du är en lämplig kandidat för ett cochleaimplantat.

Kontakta klinik 

Jag mådde bra efter operationen. Jag upplevde ingen smärta eller andra obehag och fick åka hem dagen därpå. Faktiskt så var det största problemet att de rakat bort håret runt implantatet. De är sannerligen inte några frisörer på sjukhuset

Karin, cochleaimplantatanvändare

 

Cochleaimplantation – Steg för steg

Find out if you are a candidate for cochlear implant

Finansiering av ditt cochleaimplantat

Kostanden för att få och underhålla ett cochleaimplantat beror på var du bor. Varje land har egna vårdsystem och olika bestämmelser som berör cochleaimplantat. Kontakta din lokala klinik för mer information.

Kontakta din lokala klinik

Cochlear Implant Systems

Neuro-cochleaimplantatsystemet består av två delar:

Neuro Zti-implantatet – en kraftfull och framtidssäker plattform som möjliggör en optimal lyssningsupplevelse, idag och i framtiden.
Neuro One ljudprocessorn – utformad för att ge bättre taluppfattning.

Allting med operationen gick smidigt. Jag hade ett bandage efteråt, men jag upplevde inget obehag.

Kurt, cochleaimplantatanvändare

Prepare for hearing

Förberedelser för att höra

Tre till sex veckor efter implantatoperationen kommer din audionom att ansluta ljudprocessorn för första gången. Detta är början på din resa mot hörsel. 

Läs mer om Neuro-ljudprocessorn