Cochlear Implants

Ett cochleaimplantat kan förändra din hörsel – och ditt liv

Cochleaimplantatlösningar har beskrivits som ett modernt mirakel. Implantatet kan ersätta det skadade örats funktion och öppna upp en värld av ljud.

Läs om hur det fungerar

Enjoy a level of hearing you never thought possible

Designad för att kompensera för en grav hörselnedsättning

En cochleaimplantatlösning som Neuro-systemet kan användas av barn och vuxna som har en sensorisk hörselnedsättning på ett eller båda öronen. Om du har upptäckt att du inte hör tillräckligt bra med dina konventionella hörapparater kan Neuro-systemet kanske vara rätt lösning för dig.

Läs mer om Neuro-systemet

Resan mot en bättre hörsel

Vilka frågor och funderingar har användare innan de skaffar ett cochleaimplantat?
Hur går själva implantatprocessen till? Hur lång tid tar det att vänja sig vid det nya sättet att höra? Hur upplever barn det?

Frågor som dessa är en naturlig del av beslutsprocessen och du är inte den första som frågar!

Läs mer om resan mot en bättre hörsel genom att ta del av andra användares berättelser.

Välkommen in till en värld av ljud

Tusentals barn och vuxna världen över förlitar sig på ett cochleaimplantat i vardagen. Ett cochleaimplantat kan aldrig återställa din naturliga hörsel, men det kan hjälpa dig att förstå tal i olika lyssningsmiljöer, njuta av musik och uppfatta en mängd olika ljud.

Läs mer om att få ett cochleaimplantat

Cochleaimplantatet har haft ett stort inflytande på mitt mentala välbefinnande. Jag envisas med att bära min ljudprocessor hela tiden.

Karin, användare av Neuro-systemet

Cochlear implants and children

Hörsel är grunden för talutveckling

Hörsel är en viktig del av språkinlärningen, att skaffa vänner och att känna sig säker och självständig. En cochleaimplantatlösning kan hjälpa barn till att utveckla talet och bidra till att de ska kunna ta del av den allmänna skolgången. Er audionom kan avgöra om ditt barn är en lämplig kandidat för ett cochleaimplantat.

Läs mer om barn och cochleaimplantation

A safe and proven choice for hearing

Ett säkert och bevisat val för hörsel

Neuro One ljudprocessor som är en del av Neuro-systemet har designats för att klara dagligt bruk. Den uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och ger dig den prestanda du behöver – vare sig du springer i parken, pratar i telefon eller går på ett socialt evenemang.

Läs mer om Neuro One ljudprocessor 

Find out if you are a candidate for cochlear implant

100 år av erfarenhet inom hörsel i varje implantat

Neuro-systemet är det första systemet för cochleaimplantat från Oticon Medical, ett av världens ledande företag inom hörselvård. Det kombinerar årtionden av erfarenhet inom cochleaimplantatteknologi med över 100 års erfarenhet inom hörsel.

Läs mer om Oticon Medical

Better understanding comes in two parts

Bättre förståelse består av två delar

Neuro-systemet består av en extern och en intern del. Implantatet sätts in bakom örat med ett kirurgiskt ingrepp. Din audionom kopplar in ljudprocessorn när operationsområdet har läkt. Denna bärs på örat och ansluts till spolen som hålls på plats ovanför implantatet med hjälp av en magnet.

Läs mer om Neuro-systemet

Wirelessly connect to your favourite devices

Anslut dig trådlöst till dina favoritenheter

Med ett system för teleslinga som möjliggör användning av Bluetooth®-teknologier, kan Neuro One ansluta till din mobiltelefon, TV, dator och andra enheter. Väl ansluten ger den bättre och klarare ljud på en ljudnivå som passar dig.

Läs mer om trådlös anslutning