Neuro Zti implantatserie

Neuro Zti cochleaimplantat är resultatet av mer än 25 års erfarenhet inom utveckling av cochleaimplantat, sakkunskap inom tillverkning och materialvetenskap. Det är det mest kompakta implantatet på marknaden som ger en kraftfull framtidssäker elektronisk plattform som säkerställer att du kan njuta av en rad olika ljud i vardagen – nu och i framtiden.

Se hur Neuro Zti-implantatet fungerar

Mycket kompakt och robust

Neuro Zti är det mest kompakta implantatet på marknaden. Det är tillverkat av zirkonia och titan – två material som ofta används inom medicin för sin biokompatibilitet. Dessutom möjliggör dessa innovativa material ett robust men litet implantat som samtidigt klarar av att absorbera den påverkan implantatet utsätts för i användarens vardag. Den mindre storleken innebär att implantatet kan placeras närmare örat. För många användare, barn i synnerhet, är detta mer praktiskt i vardagliga situationer, som exempelvis när de sitter i en bilstol.

Designed for simple and safe surgery

Designad för enkel och säker operation

Neuro Zti-implantatets utformning har optimerats med hjälp av många kirurger. Deras insatser har lett till utvecklandet av en minimalt invasiv operationsmetod. Implantatet fästs med två titanskruvar med en operationsmetod som inte kräver borrning i själva benet. Detta minskar operationstiden och den möjliga risken för läkningskomplikationer markant.

Två olika elektrodrader kan användas med Neuro Zti. De har designats för bekväm införing utan risk för skador på cochleans ömtåliga struktur. När elektrodraden sitter på plats, möjliggör den överföring av den kompletta ljudbilden med hjälp av de senaste strategierna inom signalbehandling.

Safe for MRI scanning

Säker för användning med MRT-scanning

Neuro Zti är kompatibel med MRT-scanning. Implantatet är säkert att använda vid standardstyrkor på 1.5 Tesla, och när magneten avlägsnats, vid 3 Tesla.

 

Framtidssäker

Hörseltekniken utvecklas ständigt, och därför är Neuro Zti-implantatet utformat för att stödja nya ljudbearbetningsstrategier. Detta innebär att när nya teknologier som förbättrar hörselprestandan i ditt system för cochleaimplantat lanseras, kommer du att kunna använda dem.

ECAP 1.0

Neuro ECAP 2.0

För att du ska kunna vara säker på att ditt Neuro Zti-implantat alltid fungerar optimalt innehåller den en funktion, ett integritetstest, som tillåter audionomer att kontrollera dess inställningar och funktion.

Detta görs genom mätning av hörselnervens sammanlagda potential framkallad genom elektrisk stimulering (evoked compound action potential, ECAP). Dessa mätningar kan användas för att justera inställningarna efter individuella behov för bättre hörselprestanda.

 

Läs mer om andra implantatsystem från Oticon Medical

  • Digisonic SP ABI

    Digisonic® SP implantatserie 

  • Digisonic SP ABI

    Digisonic® SP ABI implantatserie