Vad man kan förvänta sig av ett cochleaimplantat

Tusentals barn och vuxna världen över förlitar sig på ett cochleaimplantat i vardagen. De senaste 30 åren har denna lösning gjort betydande framsteg och dagens användare rapporterar att de kan höra ljud som de trodde att de aldrig skulle kunna höra igen.

Cochleaimplantat återställer inte perfekt och naturlig hörsel. Endast ett naturligt öra kan uppnå detta. Cochleaimplantat kan istället öppna upp en värld av ljud för personer som lider av hörselnedsättning. När de först introducerades möjliggjorde cochleaimplantat endast att ljud kunde uppfattas. Idag innebär förbättringarna inom signalkvalitet att användare kan förstå tal i olika typer av lyssningsmiljöer, njuta av musik samt höra en rad olika ljud. 

I det dagliga livet kan cochleaimplantat: 
• Ge ett större oberoende 
• Möjliggöra bättre taluppfattning 
• Möjliggöra telefonsamtal 

Den som överväger cochleaimplantation bör vara medveten om att resultatet kräver tålamod, motivation och engagemang för både anpassning och rehabiliteringssessioner.

Barn och cochleaimplantat

Med ett cochleaimplantat kan barn utveckla språkkunskaper samt bygga upp det självförtroende och den självständighet som behövs för att gå i skolan och lyckas inom utbildning.

Framgången med ett cochleaimplantat är beroende av ett antal faktorer, inklusive hörselnedsättningens orsak och varaktighet samt dess potentiella fysiologiska konsekvenser. Utöver detta behöver barn med cochleaimplantat stöd och engagemang från sin familj och andra för att kunna anpassa sig till det nya sättet att höra och förvärva tal- och språkkunskaper.

Att uppnå framgång med cochleaimplantat

Det är viktigt att komma ihåg att även om cochleaimplantat möjliggör hörsel, kommer de aldrig att ge normal hörsel. Att vara medveten om denna faktor och att ha realistiska förväntningar på livet med ett cochleaimplantat kommer att leda till bättre resultat med denna lösning.

Cochleaimplantat kräver alltid noggrant övervägande. Att tala med andra cochleaimplantatanvändare ger ofta värdefull information för potentiella kandidater och deras familjer.

Ladda ner broschyr