Är ett cochleaimplantat rätt för mig?

Om du lider av måttlig till grav hörselnedsättning i ett eller båda öronen orsakad av problem med inre örat eller nervvägar, kan en lösning med cochleaimplantat som Neuro vara till hjälp. Denna typ av hörselnedsättning benämns oftast som sensorineural hörselnedsättning

Läs om processen att få en cochleaimplantatlösning

Suitable for children and adults of all ages

Passande för barn och vuxna i alla åldrar

En cochleaimplantatlösning kan användas av både barn och vuxna. För barn rekommenderas implantation så tidigt som möjligt, eftersom hörseln är avgörande för språkutveckling. För vuxna finns det i allmänhet ingen övre åldersgräns för cochleaimplantation. 

Läs mer om att få ett cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat eller två?

Cochleaimplantat kan användas om du har en hörselnedsättning på ett öra (ensidig) eller på båda öronen (bilateral). Om du är döv på båda öronen, förbättrar två implantat möjligheten att lokalisera ljud, att höra ljud i stereo och gör det lättare att förstå tal i bullriga miljöer. 

Läs mer om hur ett cochleaimplantat fungerar

Jag är verkligen nöjd med mitt cochleaimplantat. Tidigare kunde jag inte höra någonting. De första ljuden jag hörde var underbara.

Thierry

Kringgår den skadade delen av örat

Tll skillnad från konventionella hörapparater som bara förstärker ljud, kan ett cochleaimplantat faktiskt kringgå den skadade delen av innerörat. Det gör detta genom att transformera ljud till elektrisk stimulering som skickas direkt till hörselnerven och därifrån till hjärnan där det hörs som ljud.

Möt användare som förlitar sig på sina cochleaimplantatlösningar

Få tillbaka ljudet i ditt liv

Trots att ett cochleaimplantat aldrig kan återställa naturlig hörsel, så kan det öppna dörren till en värld av ljud så att du kan förstå tal och delta i vardagen, till exempel i skolan eller på jobbet. Om du överväger ett cochleaimplantat, måste du vara medveten om att du behöver delta i talterapi och rehabiliteringssessioner efter implantationen.

Läs mer om att leva med ett cochleaimplantat

Fråga alltid din audionom för råd

Om du tror att du har nytta av ett cochleaimplantatsystem, bör du höra efter med din audionom. De kommer att testa din hörsel och kunna utvärdera om du är en lämplig kandidat.

Hitta din lokala klinik