Ta reda på om du är en kandidat

Är ett cochleaimplantat rätt för mig?

Ett cochleaimplantat rekommenderas till barn och vuxna som har sensorisk ensidig eller bilateral hörselnedsättning och som inte får tillräcklig hjälp av konventionella hörapparater. En ÖNH-specialist kan utföra en preliminär bedömning och ge dig råd. Om specialisten anser att ett cochleaimplantat är rätt lösning för dig, remitteras du till en klinik specialiserad på cochleaimplantat, en CI-klinik.

Hitta en klinik nära dig

Proven technologies you can rely on

Säker och beprövad åtkomst till ljud

Cochleaimplantat återställer inte perfekt och naturlig hörsel. Endast ett fullt fungerande öra kan uppnå detta. Istället hjälper de till att öppna upp en värld av ljud. När de först introducerades möjliggjorde cochleaimplantat endast att ljud kunde uppfattas. Idag innebär förbättringarna inom signal- och ljudkvalitet att användare kan förstå tal i olika typer av lyssningsmiljöer, njuta av musik samt höra en rad olika ljud. Många användare njuter av det ökade självförtroendet och självständigheten detta ger dem.

Möt användare som förlitar sig på sina cochleaimplantatlösningar

How cochlear implants work

Så här möjliggör cochleaimplantat hörsel

Ett cochleaimplantat består av en extern ljudprocessor och ett internt implantat
1. Ljudprocessorn fångar upp det analoga ljudet och omvandlar det till digitalt ljud.
2. Ljudet skickas till implantatmottagaren genom en spole som fäster på huden med hjälp av en magnet. 
3. Implantatmottagaren sitter under huden. Den omvandlar digital information till en elektrisk signal och skickar den till en elektrodrad som implanteras i cochlea.
4. Varje elektrod i elektrodraden motsvarar en signalfrekvens som stimulerar hörselnerven. 
5. Hjärnan tar emot ljudet som överförs via hörselnerven.

Läs om Neuro cochleaimplantatlösning 

Neuro-systemet för cochleaimplantat

Neuro-systemet består av Neuro Zti-implantatet och ljudprocessorn Neuro 2. Neuro Zti-implantatet är mycket tunt och kompakt för att operationen ska bli så enkel och säker som möjligt. Neuro 2-ljudprocessorn använder Oticons avancerade chip med innovativ ljudbehandling för att ge dig bättre taluppfattning.

Läs mer om Neuro-systemet

Om Oticon Medical

Kliv in i ljudets magiska värld

Att höra är att leva fullt ut. Tillgång till ljud underlättar personlig utveckling och sociala interaktioner. Hos Oticon Medical strävar vi efter att öppna upp ljudets värld för så många människor som möjligt. Detta gör vi för att vi förstår att när det kommer till livskvalitet spelar ljud en viktig roll.

Läs mer om Oticon Medical