Livet med ett cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är en partner för livet. Det följer med dig vart du än går och vad du än gör. Här följer några tips på hur du kan få ut mer av ditt cochleaimplantat.

Kommunikation

Du kan använda tillbehör eller Bluetooth®-teknik för att ansluta ditt cochleaimplantatsystem direkt till enheter som mobiltelefonen eller TV:n. Be din audionom att ställa in ett särskilt program för dina underhållningssystem.

Att resa

Att resa med ett cochleaimplantat är inga problem, vare sig med flyg eller båt. När du reser med flyg bör du stänga av den externa delen av ditt implantatsystem under start och landning, precis som med annan elektronisk utrustning.

Ta alltid med dig implantatets identifikationskort när du reser utomlands. Detta förklarar hur ditt cochleaimplantat påverkas om du skulle behöva medicinsk behandling.

Säkerhetskontroll på flygplatser

När du passerar genom säkerhetskontrollen på flygplatsen rekommenderar vi att du visar upp implantatets identifikationskort och stänger av ljudprocessorn. Säkerhetsutrustningen skapar ett starkt elektromagnetiskt fält som kan orsaka tillfälligt avbrott i ljudet. Din ljudprocessor kan även aktivera säkerhetsbågen.

Idrottsaktiviteter

Du kan delta i idrottsaktiviteter med ditt cochleaimplantat, men du bör vidta vissa försiktighetsåtgärder. Som grundregel bör du komma ihåg att hålla ljudprocessorn torr och ren från sand och smuts samt undvika direkt yttre påverkan på implantatområdet. Din CI-klinik kan ge dig mer specifika instruktioner. Du bör vara särskilt försiktig under de första veckorna efter implantationen. 

Läs mer om idrottsaktiviteter

Medicinska undersökningar

Speciella medicinska undersökningar, som t.ex. MRT, CT, röntgen och ultraljud, kräver särskild hantering men innebär ingen risk för dig eller ditt implantat. Du bör alltid avlägsna din ljudprocessor innan medicinsk undersökning. Innan en MRT-undersökning behöver du fylla i ett MRT-formulär

Extrema förhållanden

Din ljudprocessor innehåller avancerad elektronik som behöver skyddas från extrema förhållanden såsom damm, fukt, mekaniska vibrationer och yttre påverkan. Om du bor i ett område med hög luftfuktighet eller mycket damm kan tillbehör som ett elektriskt torksystem eller clip-on cover vara användbara. Kom alltid ihåg att ta av din ljudprocessor innan bad eller dusch.

De viktigaste ljuden var naturljuden i allmänhet: fågelsång, ljud från rinnande vatten och djur. Dessa ljud hade jag verkligen saknat.

Yves, 50, cochleaimplantatanvändare

Daglig användning och skötsel

Det är viktigt att du tar hand om din ljudprocessor, så att den fungerar bra.

Läs mer om daglig användning och skötsel

Så här använder du din ljudprocessor

Ladda ner bruksanvisning

Kundtjänst

Oticon Medical står alltid till tjänst om du behöver hjälp med ditt cochleaimplantat.

Kontakta oss 

 

Mer information

IDA-Institutet i Danmark tillhandahåller ett antal verktyg för och information gällande cochleaimplantat. Detta välrenommerade institut arbetar för att skapa en större förståelse för personer med hörselnedsättning. 

Ida institute

Besök IDA-Institutets hemsida