Berättelser

Lär dig mer om hur system för cochleaimplantat har påverkat människors liv genom att läsa deras historier och se deras berättelser. Om du har ett cochleaimplantat och vill dela dina erfarenheter, välkommen att kontakta oss.

 • Meet Karin

  Möt Karin

  En 72-årig pensionerad sociolog som hade svårt att höra barnbarnen, men som med sitt nya Neuro system för cochleaimplantat tagit ett stort kliv mot bättre hörsel.


  Läs Karins berättelse

 • Meet Josenilson

  Möt Josenilson

  Josenilson Nunes Pessoa är en 34 år gammal, blind man från Brasilien med bilateral grav sensorineural hörselnedsättning. Josenilson har fått Oticon Medical Saphyr Neo.


  Läs Josenilson berättelse

 • Meet Samia

  Möt Samia

  En 38-årig projektledare inom marknadsföring som med sin Saphyr® neo collection nu har självförtroende att svara på telefonsamtal.


  Läs Samias berättelse

 • Meet Thierry

  Möt Thierry

  En 48-årig aktiv atlet som lider av neurosarkoidos. Thierry implanterades 2005 och har aldrig ångrat sig.

  Titta på Thierrys berättelse 

 • Saphyr Neo

  Saphyr® neo collection användarberättelser

  Detta är en samling av berättelser från cochleaimplantatanvändare som är nöjda med sin Saphyr® neo collection ljudprocessor. Berättelserna är filmade direkt på sjukhuset. 

   

  Se berättelse

 • Meet Madlen

  Möt Madlen

  35-åriga Madlen låter oss ta del av några av de största förändringarna hon har upplevt sedan hon fick sitt cochleaimplantat.


  Läs Madlens berättelse