Att leva med en ljudprocessor

Vilken idrott du än utövar, bör du alltid:

  • Skydda ditt implantatsystem
  • Skydda huvudet mot yttre påverkan
  • Motverka fuktskador genom att skydda ljudprocessorn från svett under användning samt dagligen använda ett torksystem
  • Följa alla instruktioner och varningar.

Kontaktsporter

(boxning, rugby, judo, karate etc.) 
Cochleaimplantatanvändare avråds från att utöva idrotter där fysiska skador, tryck eller yttre påverkan mot huvudet är sannolikt eller oundvikligt.

Sporter som kräver hjälm 

(cykling, ridning, segling, slalom etc.) 
Det är möjligt att delta i dessa sporter. Men du bör:

  • Bära hjälm för att skydda ditt implantat mot yttre påverkan.
  • Se till att välja en kvalitetshjälm som är bekväm och lätt att justera. Det är viktigt att inget trycker direkt på implantatområdet eller på ärret.

Vattensporter 

(simning, dykning på grunt vatten, > 5 m djup, segling etc.)

  • Många vattensporter innebär ingen risk för cochleaimplantatanvändare så länge ljudprocessorn avlägsnas först. Om du har en Neuro 2 ljudprocessor och vill bada, använd vårt Badkit* för komplett vattenskydd.
  • Om du använder skyddsglasögon eller cyklop, se till att det elastiska bandet inte sitter för hårt över implantatdelen som är placerad under huden.
  • Dykning djupare än 20 m rekommenderas inte. Trycket kan skada implantatet. Användare av cochleaimplantat avråds helt från att delta i professionell djuphavsdykning.
  • Bär alltid hjälm under båtaktiviteter, segling eller kanotturer.

Badkit

 

* Tillbehör som omnämns här är kopplade till en kommande produktlansering. Tillgänglighet är beroende av CE-märkning, lokal registrering och kommersiell tillgänglighet. Mer information om lokal tillgänglighet finns att tillgå från din CI-klinik.