Vikten av rehabilitering

För att uppnå bästa resultat med ditt cochleaimplantat, är rehabilitering med talterapi mycket viktigt. Varaktigheten påverkas av typen av hörselnedsättning, ålder och den egna motivationen. Under denna period finns ytterligare stöd tillgängligt i form av verktyg och spel som kan hjälpa dig på vägen till hörsel.

För patienter som fått sin hörselnedsättning i vuxen ålder varar rehabiliteringen i genomsnitt mellan sex månader och ett år. Men ibland kan ännu längre tid för talterapi krävas, särskilt om personen inte har kunnat höra under en längre tid. 

För barn som fått sin hörselnedsättning efter att det utvecklat sitt språk, t.ex. på grund av hjärnhinneinflammation, uppnås ofta goda resultat på kort tid om implantationen genomförs nära inpå hörselförlusten. För barn som har fått sin hörselnedsättning i tidig ålder, före språket utvecklats, kan den språkliga förmågan ta flera år att utveckla med ett cochleaimplantat. Äldre barn som fått sin hörselnedsättning tidigt, före de utvecklade sitt språk, upplever ofta en större självsäkerhet och att deras talförståelse förbättras med rehabiliteringen. Dock kan detta ta flera år och de kan fortfarande behöva använda sig av att läsa på läpparna i vissa situationer.