Individuell anpassning

 

För att få ut det bästa av ditt cochleaimplantatsystem behöver det anpassas av en audionom. DigiMap-programvaran för anpassning ger din audionom de verktyg som behövs för att ditt cochleaimplantatsystem effektivt ska kunna anpassas så att det passar din livsstil.


Att förstå anpassningsprocessen

Vid första anpassningstillfället med din audionom startas systemet för cochleaimplantat och audionomen gör de första justeringarna. De kommande månaderna kommer du säkerligen att behöva komma på flertalet anpassningssessioner för att ditt cochleaimplantatsystem ska kunna förbättras och anpassas ytterligare efter dina behov. Detta för att du ska uppnå bättre ljudkvalitet och taluppfattning. När inställningarna anses stabila och överensstämmer med dina behov brukar man besöka audionomen en gång per år för kontroll. 


DigiMap stödjer avancerad ljudbehandling

DigiMap programvarupaket har tagits fram för att snabbt och enkelt hjälpa audionomer att förbättra prestandan hos din Neuro-lösning under anpassningssessionerna. Det stödjer Neuro-systemets avancerade teknologier för ljudbehandling och har egenskaper som låter audionomen anpassa programvaran enligt dina individuella lyssningsbehov.

De tre huvudegenskaperna för ljudbehandling som inkluderas i DigiMap är:
 Free Focus – förbättrar riktverkan så att du kan följa samtal i alla typer av situationer
 Voice Guard – förstärker taluppfattningen genom att skydda talsignalen
 Voice Track – identifierar och dämpar volymen på bakgrundsljud så att du kan fokusera på tal.


Skräddarsydd för dina trådlösa behov

Om du redan använder olika ljudsystem, såsom FM eller TV, kan audionomen under anpassningssessionerna använda DigiMap för att skräddarsy ditt cochleaimplantatsystem. Neuro One ljudprocessor kan programmeras med upp till fyra olika program som gör det möjligt för dig att enkelt växla mellan olika enheter.


Full uppsättning diagnostiska verktyg

Med hjälp av DigiMap programvara kan audionomen även kontrollera inställningarna och den allmänna funktionen hos ditt cochleaimplantatsystem. Detta säkerställer att systemet alltid fungerar korrekt så att du kan vara säker på att kunna njuta av högklassig hörselprestanda.


Läs mer om vikten av talterapi


Möt andra användare på vår Facebook-sida