Kliniska resultat


 • Study shows majority of users favor Ponto sound processors

  Studien visar att majoriteten av patienterna föredrar Pontos benförankrade hörapparat


  Busch, Giere, Lenarz och Maier (2015), visade att Ponto Pro Power-användare var mer nöjda när de använde Ponto Pro Power (Oticon Medical) jämfört med BP110 (Cochlear), vilket belyses av de signifikant högre poängen i subjektiva mätningar om totalupplevelse, framförallt i tester av tal- och rumsuppfattning. Ponto Pro Power-användare upplevde mer sällan problem med vindbrus och hantering av volymen jämfört med BP110-användare.

  Läs mer om dessa kliniska resultat

 • Ponto abutments and tissue preservation surgery improve patient outcomes

  Vävnadsbevarande kirurgi tillsammans med Ponto-distanser ger bättre operationsresultat för patienterna


  Vävnadsbevarande kirurgi har under kort tid blivit den gyllene standarden inom benförankrade hörselimplantat. Flera publikationer har på senare tid bekräftat att minimalinvasiv kirurgi i kombination med Ponto-distanser är en säker metod som minskar förekomsten av komplikationer både under och efter operationen.

  Läs mer om dessa kliniska resultat 

 • Data shows Ponto is patients first choice

  Data visar att Ponto är patienternas förstahandsval


  En metodisk granskning av studier1-10 som har jämfört Oticon Medicals Ponto-processorer med andra processorer, visar att när användarna fick möjlighet att testa prestandan hos två olika processorer i sina dagliga liv, väljer majoriteten Ponto. Detta gick som en röd tråd genom studierna då patienterna ombads att betygsätta sin preferens i slutet av testet.1-5, 8, 10

  Läs mer om dessa kliniska resultat 

 • Experienced users prefer Ponto Pro Power

  Erfarna användare föredrar Ponto Pro Power  En referentgranskad studie visar att patienter kan förvänta sig en stor förbättring när de väljer en modern Power-enhet från Oticon Medical jämfört med en enhet från någon annan tillverkare. Patienter rapporterar en mer positiv upplevelse av Ponto Pro Power och testresultaten av "tal i brus" bekräftade fördelen.

  Läs mer om dessa kliniska resultat 

 • Early clinical outcomes of the Ponto Implant System

  Positiva resultat med Ponto-implantatsystem


  Ledande öron- näs- halsläkare, neurootologer och kliniker i 18 länder har utfört fler än 3000 implantationer med Oticon Medicals Ponto-serie under de två år som gått sedan den innovativa benförankrade lösningen först lanserades. Ponto-serien är Oticon Medicals första satsning på den snabbt växande marknaden för benförankrade hörselsystem. Ponto är utformad för att ge nya valmöjligheter åt patienter med konduktiv och blandad hörselnedsättning eller sensorineural ensidig dövhet. Implantationssiffror som nyss har publicerats avspeglar en mycket hög grad av acceptans för Ponto-serien bland läkare och kirurger runt om i Nordamerika och Europa.

  Läs mer om dessa kliniska resultat