The Ponto System can overcome hearing loss

Ponto-systemet kan hjälpa dig att höra bättre vid:

 

 

  • Problem med hörselgången och mellanörat
  • Ensidig dövhet
  • Atresi och mikroti
 
For hearing loss in children and adults

För barn och vuxna med hörselnedsättning

Om du upplever att konventionella hörapparater inte ger dig den hörsel du behöver, kan en benförankrad hörapparat som Ponto vara den rätta lösningen för dig. Med Ponto konverteras ljud till vibrationer som skickas genom skallbenet direkt till innerörat. Denna hörselmetod har hjälpt barn och vuxna i alla åldrar.

Läs mer om Ponto-systemet

Bypasses ear canal and middle ear problems

Kringgår problem i hörselgången och mellanörat

Om din hörselnedsättning är orsakad av problem i ytter- eller mellanörat kan du vara en god kandidat för ett benledande hörselsystem som Ponto. Eftersom Ponto-systemet är särskilt utformat för att kringgå problem i hörselgången eller mellanörat, kan det ge ett tydligare och mer naturligt ljud. 

Läs mer om hur det fungerar 

Are you deaf in one ear

Är du döv på ena örat?

Att vara döv på ena örat, även kallat ensidig dövhet (SSD), minskar inte bara förmågan att lokalisera ljud utan även förmågan att följa med i samtal i bullriga miljöer. Många människor som lider av ensidig dövhet upptäcker att ett benförankrat hörselsystem som Ponto hjälper till att öppna upp en värld av ljud omkring dem.

Läs mer om Ponto

Med hörapparaterna på ställer jag fler frågor eftersom jag nu kan höra lärarna.

James Guppy, konduktiv hörselnedsättning och bilateral mikroti

För missbildning av ytterörat

Ponto-systemet har fungerat framgångsrikt för hörselnedsättning orsakad av atresi – en missbildning av ytterörat där hörselgången antingen saknas eller är mycket trång – samt mikroti – vilket innebär onormal utveckling av ytterörat. 

Läs mer om Ponto-systemet

Vid infektioner, irritation och rinnande öron

Ibland kan en hörselnedsättning vara orsakad av kroniska öroninfektioner. Dessa kan förvärras av konventionella hörapparater eftersom sådana blockerar hörselgången, vilket ökar risken för irritation och infektion. Med ett benförankrat Ponto-hörselsystem kan dessa problem minskas eller undvikas, eftersom hörselgången alltid är luftad.

Läs de vanligaste frågorna från Ponto-användare 

Always talk to your audiologist

Rådgör alltid med din audionom

Tala med din audionom om du tror att du skulle kunna ha nytta av ett benledande hörselsystem som Ponto. En audionom kan testa din hörsel och avgöra om du är en lämplig kandidat.

Hitta din lokala klinik