Är en benförankrad hörsellösning något för mig?


Det finns tre huvudsakliga audiologiska indikationer

 • Konduktiv hörselnedsättning
 • Kombinerad hörselnedsättning
 • Ensidig dövhet (SSD)


Möjliga orsaker till konduktiv och kombinerad hörselnedsättning:

 • Kronisk otitis media
 • Medfödda orsaker
 • Aural atresi och/eller mikroti
 • Extern otit
 • Kolesteatom
 • Otoskleros
 • Traumatisk skada på mellanörats strukturer
 • Annan ossikulär sjukdom

Ovanstående förhållanden kan uppträda var för sig och leda till en konduktiv hörselnedsättning, eller tillsammans med en hörselnedsättning i innerörat och leda till en kombinerad hörselnedsättning.

Möjliga orsaker till ensidig dövhet:

 • Akustisk neurom
 • Plötslig dövhet
 • Medfödda orsaker
 • Ménières sjukdom
 • Neurologisk degenerativ sjukdom
 • Ototoxiska läkemedel
 • Kirurgiska ingrepp
Are you a candidate for bone anchored hearing aid?

För barn och vuxna med hörselnedsättning

Om du tycker att vanliga hörapparater inte ger de resultat du förväntar dig, kan ett benledningssystem som Ponto vara lösningen. Ponto omvandlar ljud till vibrationer som därefter överförs via skallbenet direkt till innerörat. Denna metod har flera fördelar för barn och vuxna i alla åldrar.

Läs mer om Ponto-systemet

Kringgår problem i hörselgången och mellanörat

Om din hörselnedsättning är orsakad av problem i ytter- eller mellanörat kan du vara en god kandidat för ett benförankrat hörselsystem som Ponto. Eftersom Ponto-systemet är särskilt utformat för att kringgå problem i hörselgången eller mellanörat, kan det ge ett tydligare och mer naturligt ljud. 

Läs mer om hur det fungerar 

Are you deaf in one ear

Är du döv på ena örat?

Att vara döv på ena örat, även kallat ensidig dövhet (SSD), minskar inte bara förmågan att lokalisera ljud utan även förmågan att följa med i samtal i bullriga miljöer. Många människor som lider av ensidig dövhet upptäcker att ett benförankrat hörselsystem som Ponto hjälper till att öppna upp en värld av ljud omkring dem.

Läs mer om Ponto

Med hörapparaterna på ställer jag fler frågor eftersom jag nu kan höra lärarna.

James, konduktiv hörselnedsättning och bilateral mikroti

För missbildning av ytterörat

Ponto-systemet har fungerat framgångsrikt för hörselnedsättning orsakad av atresi – en missbildning av ytterörat där hörselgången antingen saknas eller är mycket trång – samt mikroti – vilket innebär onormal utveckling av ytterörat. 

Läs mer om Ponto-systemet

Vid infektioner, irritation och rinnande öron

Ibland kan en hörselnedsättning vara orsakad av kroniska öroninfektioner. Dessa kan förvärras av konventionella hörapparater eftersom sådana blockerar hörselgången, vilket ökar risken för irritation och infektion. Med ett benförankrat Ponto-hörselsystem kan dessa problem minskas eller undvikas, eftersom hörselgången alltid är luftad.

Läs de vanligaste frågorna från Ponto-användare 

Always talk to your audiologist

Rådgör alltid med din audionom

Tala med din audionom om du tror att du skulle kunna ha nytta av ett benförankrat hörselsystem som Ponto. En audionom kan testa din hörsel och avgöra om du är en lämplig kandidat.

Hitta din lokala klinik