MONO-procedur

Världens första borrprocedur i ett steg

Komplett osteotomi i ett enda steg. Denna banbrytande nya procedur ger patienter med benförankrade hörselsystem (BAHS) utmärkta estetiska resultat och snabb återhämtning.1,2

Se dr. Thibaud Dumon prata om MONO-proceduren

       ÖNH-läkare. Clinique du Docteur Jean Causse, Colombiers

MONO-proceduren steg för steg

Se hur du använder den nya MONO-borren.

Boka demo

Din lokala Oticon Medical-representant är redo att demonstrera MONO-proceduren för dig.

Boka demo

Förbättra din kliniks effektivitet

  • Underlättad behandling
    Minska antalet nödvändiga instrument och implantatkomponenter. Det skräddarsydda MONO-kitet underlättar förberedelsen för och genomförandet av den kirurgiska proceduren.
  • Gör besparingar
    Kliniker som redan använder den minimalt invasiva MIPS-tekniken har rapporterat minskningar i kirurgisk tid, personal och driftskostnader3.


Upptäck hur Ponto förbättrar klinikens effektivitet.

Liksom sin föregångare MIPS är MONO-proceduren minimalt invasiv som inte kräver stygn tack vare det minimala snittet. Detta möjliggör implantering av Ponto som en poliklinisk procedur under lokalbedövning, för snabb återhämtning och färre komplikationer. Genom att använda MONO-proceduren ökar flexibiliteten och effektiviteten på kliniken och fler patienter kan få tillgång till Ponto.

 


  • 98 % av användare vittnar om en förbättrad livskvalitet efter Ponto-kirurgi4  • Vid 95 % av uppföljningsbesöken krävdes ingen hudrelaterad efterbehandling4

  • 98 % implantatöverlevnad med Ponto-implantat4

MONO: boka demo

*
*
*
*

 

1. Caspers CJI, et al. A clinical evaluation of minimally invasive Ponto surgery with a modified drill system for inserting bone anchored hearing implants. Accepted in Otol Neurotol 2020.
2. Holmes S, et al. Tissue preservation techniques for bone anchored hearing aid surgery. Otol Neurotol. 2021; Publish Ahead of Print.
3. Sardiwalla Y, et al. Direct cost comparison of minimally invasive punch technique versus traditional approaches for percutaneous bone anchored hearing devices. J. Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;46(1):46.
4. Lagerkvist H, et al. Ten years’ experience with the Ponto bone anchored hearing system – a systematic literature review. Clin Otolaryngol 2020 Sep; 45(5): 667–680.

Inte alla patienter med hörselnedsättning kan använda en benförankrad hörsellösning. Inga kirurgiska ingrepp är helt riskfria och det är omöjligt att garantera ett lyckat resultat.
Resultaten kan variera. Rekommendationerna är användarnas personliga åsikter och representerar inte alla användares upplevelser. Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader.
Produkternas tillgänglighet samt lämplighet för personer med specifika behov är beroende av reglerade godkännanden på respektive marknad.