Safe simple and proven

 

Att få en Ponto är en säker, enkel och beprövad process

Benförankrade hörselsystem har använts i över 40 år för att hjälpa människor med hörselnedsättning. Processen inkluderar ett mindre kirurgiskt ingrepp för att placera ett litet titanimplantat i benet bakom örat. När implantatet har vuxit ihop med benet kan du börja använda hörapparaten*

Fördelar med Ponto

* En individuell patientutvärdering görs innan anpassning av Ponto-systemet, tidigast: i europeiska länder
2 veckor; i USA 3 månader.

960x600-bahs-new-to-bone-conduction-are-you-a-candidate

Är du en lämplig kandidat? 

Din audionom kan avgöra om ett benledande implantatsystem är rätt lösning för dig. Innan du fattar ett beslut kan du testa en benförankrad hörapparat på ett testband, en huvudbygel eller Ponto Softband för att få en uppfattning om hur fördelaktig den kan vara i olika vardagssituationer.

Tidigare kunde jag ibland låtsas att jag hade hört vad folk sa för att de inte skulle behöva upprepa sig. Nu kan jag höra allt.

Annette, ensidig dövhet (SSD)

An increasingly popular solution

En allt populärare lösning

Att skaffa ett benförankrat implantat är enkelt och säkert. Det tar inte särskilt lång tid och det finns ingen risk att ditt öra eller din hörsel skadas. Nära 200 000 personer världen över har redan genomgått operationen. Men om du någon gång skulle ändra dig är ingreppet reversibelt och den externa delen av implantatet kan tas bort.

Läs om den benförankrade Ponto-hörapparaten

Plötsligt kunde jag höra min badmintonracket träffa badmintonfjädern. Det hade jag aldrig hört tidigare.

Reuben, ensidig dövhet (SSD)

Great sound - no muffling or dampening

Fantastiskt ljud – ingen dämpning

Ponto använder sig av direkt ljudöverföring för att fånga ljuden omkring dig och överföra dem genom distansen via skallbenet, direkt till innerörat och vidare till hjärnan. Detta gör att inte ljudet dämpas, vilket är ett vanligt problem med band- eller magnetlösningar där ljudet blir tvunget att gå igenom huden.

Hör skillnaden mellan direkt ljudöverföring och band- eller magnetlösningar som inte använder distans.

Upptäck Ponto Evidens

15 min procedure

Ett litet ingrepp

Under operationen sätts ett litet titanimplantat varsamt fast i benet bakom örat. Detta okomplicerade ingrepp kan utföras under lokalbedövning om MIPS-tekniken används. I de flesta fall behöver man inte vara hemma från arbete eller skola mer än en eller två dagar.

Läs mer om MIPS-tekniken

Utformad för diskretion

Minimalinvasiv Ponto-kirurgi (MIPS) har utformats för att undvika behovet av stygn. Detta håller ärrbildningen till ett minimum, skyndar på läkningsprocessen och säkerställer att håret växer tillbaka så att området återfår utseendet det hade före operationen. 

Enjoy clear and natural sound

Njut av tydligt och naturligt ljud

Överföring av ljud till innerörat via benledning kringgår helt problem i hörselgången eller mellanörat. Det kan även överföra ljud till den sida där du har god hörsel om du har en ensidig dövhet (SSD). 

Läs om ljudkvaliteten i Ponto

One size doesnt fit all

En storlek passar inte alla

Ingen patient är den andra lik och därför finns Ponto-implantatsystemet i flera storlekar för att passa olika hudtjocklekar och kirurgimetoder, inklusive den nya tekniken minimalinvasiv Ponto-kirurgi (MIPS).

Läs mer om Ponto-implantatsystemet