En lång process att få hjälp

På grund av begränsad information gav den ryska regeringen ingen medicinsk försäkring för dem som diagnostiserats med mikroti och atresi. Men Lizas mamma, Aleksandra, kämpade för att hjälpa Liza genom talterapi medan hon växte upp och står alltid redo att ge stöd under svåra perioder. Hon sökte också efter grupper som kunde hjälpa.

Det var inte bara medicinsk försäkring som Liza inte fick, lärare och läkare förstod sig inte på hennes diagnos och besvären den innebar. Många läkare sa till Lizas mamma att det fanns ytterst lite hopp om att Liza skulle kunna prata och leva ett normalt liv. Den allmänna uppfattningen och förvirringen kring Lizas tillstånd var så allvarlig att läkare uppmanade Aleksandra att lämna Liza när hon föddes.


Online-gruppen gav svar 

Även om det fanns begränsade resurser och information för att stödja familjer i Ryssland hittade Aleksandra stödgrupper för Microtia och Atresia på Facebook. Online-grupperna hjälpte henne att hitta ny information och att få kontakt med andra runt om i världen som hade liknande problem. Stödgruppen på Facebook ledde slutligen till att Aleksandra upptäckte Ear Community – organisationen som kopplade samman teamet på Oticon Medical med Liza och Aleksandra.

Genom denna kontakt kunde Liza få en Oticon Medical Ponto Plus. Nu kan Liza inte bara nå sin fulla potential, utan hennes fall bryter även ner barriärer i samhället – läkare, lärare och allmänheten kan nu se Liza göra framsteg. Hennes berättelse kan hjälpa till att göra skillnad så att andra barn och föräldrar kanske inte behöver genomgå en lika svår resa, eftersom människor bättre kommer att förstå diagnosen hur man kan få hjälp.

Ett glädjefyllt äventyr

Lizas förbättrade hörsel har gjort tiden hon tillbringar med familj och vänner mer trivsam och nu kan hon höra bättre i skolan. Aleksandra berättar för Melissa, Ear Communitys grundare,

”Liza sjunger hela dagarna till musik genom Ponto Streamer. Systemen är fantastiska och vi har delat många glädjetårar över den här erfarenheten!”

En online-grupp hjälpte till att hitta lösningen

Liza Orlovskaya är en söt och intelligent 12-åring från Ryssland som föddes med bilateral mikroti och atresi. Hon presterar bra i skolan och älskar att umgås med sina kompisar, men det började bli allt svårare för henne att kommunicera.

Namn: Liza Orlovskaya
Diagnos: Bilateral mikroti och atresi.