Stay updated on Oticon events

Evenemangskalender

Ta reda på när och var Oticon Medical anordnar evenemang, och läs mer om våra lösningar och de fördelar de erbjuder.Inställt


The 16th International Conferences on Cochlear Implants and Other Implantable Technology kommer att äga rum i Orlando, Florida på Hyatt Regency hotel 18–21 mars 2020. Den vetenskapliga programkommittén för CI2020 kommer att sätta ihop ett spännande program och erbjuda en rad olika huvudföreläsningar, paneldiskussioner och presentationer.

För mer information, besök www.ci2020orlando.org 


Inställt


The 17th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) kommer att äga rum i Ljubljana, Slovenien på Grand Hotel Union 14–17 maj 2020. Syftet med sammankomsten är att föra samman lovande forskare för att presentera de senaste forskningsresultaten och kliniska erfarenheterna inom fälten otologi, audiologi och neurotologi. 

För mer information, besök www.msoa2020.org


Inställt


The 15th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology kommer att äga rum i Marseille, Frankrike på Palais du Pharo 25–28 maj 2020. The ESPO-kongresserna är de största sammankomsterna för pediatrisk otorinolaryngologi i världen. De hålls i Europa vartannat år och lockar till sig talare och representanter från hela världen. Årets tema är överföringar, broar och gränser.

För mer information, besök www.espo-2020.org

 

Inställt


The EAONO 2020 Congress kommer att äga rum i London 2–4 september på Queen Elizabeth II Centre, bredvid Westminster Abbey. Temat för EAONO 2020 är ”synliggörande av unga, lovande otologer”.

För mer information, besök www.eaono2020.org