A skin-friendly abutment concept

Brånemarks princip

Användningen av Brånemarks princip inom sjukvård och tandvård är resultatet av årtionden av forskning och utvärdering. Benägenheten hos titanimplantat att förbindas med mänskligt skelettben, så kallad osseointegration, upptäcktes först av professor Per-Ingvar Brånemark på 1950-talet. Sedan dess har denna princip tillämpats inom olika medicinska områden, bland annat dentala implantat, där Brånemarks princip har använts sedan 1960-talet.

 

En 30-årig historia inom hörselvård

Ett benförankrat hörselsystem inbegriper insättning av ett titanimplantat i skallbenet bakom örat som fungerar som ett ankare för en hörapparat. Systemet är utformat för att förbigå alla problem i ytterörat eller mellanörat med hjälp av kroppens naturliga förmåga att förmedla ljud genom benledning direkt till innerörat. Denna behandlingsform har framgångsrikt använts och utvärderats i över 30 år, och har förbättrat livskvaliteten för många människor..

Brånemark - en väl beprövad metod

Ponto-implantatsystemet är baserad på Brånemarks princip om osseointegration, som under årtionden framgångsrikt har tillämpats inom tandvård och sjukvård. Principen har effektivt använts och utvärderats inom benförankringsvård i mer än 30 år.