Vanliga frågor om CI trådlös anslutning

 • Kan jag använda min Streamer XM med Neuro 2 direkt från förpackningen?

  Om det är första gången du använder en Streamer XM måste du först aktivera Streamer XM-funktionen. Detta tar bara några minuter men behöver göras med din CI-audionom i GMCI (programvara för anpassning av Neuro 2). När detta väl är gjort behöver du inte göra det igen, t.ex. om du skaffar ännu en Streamer XM.

  Obs: Din Streamer XM kommer även att fungera med andra Neuro 2 från andra användare (öppet läge) om de också har aktiverat Streamer-funktionen på programvaran för anpassning av Neuro 2. Därför kan, i en sådan situation, en annan Neuro 2-användare använda din Streamer (så länge som tillbehören har parkopplats).

 • Kan jag ansluta/parkoppla min Streamer XM till flera tillbehör?

  Ja. Streamer XM kan anslutas till upp till fem aktiva trådlösa enheter (två telefoner, en mikrofon, en TV, en A2DP) och till ytterligare en jack, en telespole, en FM.

  Aktiv = påslagen och parkopplad.

 • Kan jag fortfarande justera volym och ändra program om dessa är avaktiverade på Neuro 2 (t.ex. för mitt barn)?

  Ja. Streamer kan användas som en fjärrkontroll (utan streaming) även om volym- och programändringar har avaktiverats på Neuro 2 (volym- och programändring).
  Obs: Detta är viktigt för föräldrar för att kunna ändra program (via Streamer XM) till nästa progressiva steg när barnet inte kan göra detta själv (eftersom volym- och programkontroll är avaktiverade på Neuro 2).

 • Kan jag parkoppla min Streamer XM med olika TV-apparater (Selectme-funktion)?

  Ja, det kan du. Om du vill ha tillgång till två (eller flera) TV-apparater behöver du två TV-adaptrar, en för varje TV. Därefter:

  1. Parkoppla varje TV-adapter med din Streamer XM så att de memoreras av din Streamer XM.

  2. För att växla mellan TV-adaptrar ska du se till att inte vara ansluten till någon TV-adapter (Streamer är påslagen men inte aktiv, d.v.s. streamar inte aktivt).

  3. Tryck kort på knappen ”Selectme” på TV-adaptern du vill höra ljudet från (en liten rund röd knapp på baksidan av TV-adaptern).

  4. TV-adaptern ansluts automatiskt och du hör ett bekräftelsepip följt av ljudet från TV:n.

 • Är mikrofonen en god lösning i skolan?

  Oticon ConnectLine mikrofon är mer tillgänglig än FM när det gäller pris och användarvänlighet.

  Men FM- och Roger-system ger en större frekvensbandbredd och är därmed bättre för tillgång till alla talljud. Detta är nödvändigt för ett barns tal- och språkutveckling. Därför rekommenderar vi användning av ett FM-/Roger-system för barn i skolan.

   
 • Kan jag använda Roger X- eller FM-mottagare med Streamer XM?

  Roger X- och FM-system (som Amigo R2 från Oticon) använder en Europin, så de är kompatibla med Streamer.  Anslut bara systemet till Europin-kontakten under Streamer.

  Eventuella frågor rörande användning av Roger-systemet ska hänvisas till Phonak.

 • Både Streamer XM och min Neuro 2 har en inbyggd telespole. Vilken ska jag använda?

  Det är mer praktiskt att använda Streamer (bimodal och bilateral).

  Den inbyggda telespolen i Streamer XM kan vara mindre känslig för störningar i särskilda miljöer. Detta kan ge bättre ljudkvalitet, men du kan välja den du föredrar.

  Batteriförbrukningen för Neuro 2 är densamma för båda systemen.

  Tryck på AUX-knappen i ungefär två sekunder för att aktivera telespoleläget.

 • Finns det risk att en annan Streamer stör ljudet för mitt barn i skolan?

  Nej. Det är osannolikt att ni kommer uppleva problem eftersom endast ditt barns hörapparat kan ta emot kommandon och ljud från Streamer. 

  Obs: Detta är anledningen till att du inte behöver ansluta Streamer till dina hörapparater.

 • Vilka tillbehör är kompatibla med Streamer för användning med CI?

  Halsslingor*, skyddshöljen*, laddare, laddningsstation*, USB-kabel

  Obs: *tillgänglig i 2 färger (svart och vit, mörk- och ljusgrå för halsslinga)

 • Kan jag använda min Streamer XM med multimediasystemet i bilen?

  Nej, det kan du inte. Du kan bara ansluta en telefon till bilens multimediasystem. Om du vill lyssna på radio och/eller lyssna på bilens GPS kan du använda särskilda webb-appar på din telefon och streama dessa direkt till din Neuro 2 via Streamer XM som tidigare parkopplats med din mobiltelefon.

  Obs: I vissa länder är det inte tillåtet att köra bil samtidigt som du streamar från din telefon. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller i ditt land.

 • Hur identifierar och prioriterar Streamer XM olika enheter?

  Streamer XM erbjuder flera möjliga anslutningar till olika typer av Bluetooth-enheter. Varje ansluten trådlös enhet har ett unikt Bluetooth-fingeravtryck som tillåter Streamer XM att identifiera ljudtypen.

  Streamer XM kan även anslutas med ytterligare ConnectLine-tillbehör (TV-adapter, telefonadapter, mikrofon) med en 3,5 mm jack-kontakt och en FM-mottagare. Systemet hanteras genom Streamer XM Auto Priority-funktionen som säkerställer att korrekt och relevant ljudkälla alltid är aktiverad.

  Observera att en telefon alltid har högsta prioritet, d.v.s. ett inkommande samtal kommer automatiskt att ersätta en annan streaming-enhet. Om du vill ringa någon medan du redan streamar ljud från en annan enhet behöver du bara slå numret du vill ringa på din telefon och systemet kommer automatiskt att växla till telefonläge.

  Obs: I Streamer XM bruksanvisning anges inte prioriteringsordningen på ett enkelt sätt. Efter telefonen är kabelanslutna tillbehör (mini-jack, FM) de enheter som har högst prioritet. 

 • Kan jag använda min Streamer XM bimodalt?

  Streamer XM och hela utbudet av ConnectLine-tillbehören kan användas bimodalt om det andra örat är försett med antingen en Dynamo eller Sensei SP Oticon eftersom de delar liknande teknologi som Neuro 2. Om detta är fallet kommer ljudet att streamas med en Streamer XM till båda öronen.

  Om du använder en hörapparat som inte är kompatibel med Streamer på andra örat, kan du antingen använda två oberoende anslutningssystem (som körs parallellt, t.ex. Streamer och Neuro 2 och Exeed) eller en bimodal telespoleanslutning (t.ex. Artone-lösning).

 • Hur parkopplar jag min Streamer XM?

  Innan Streamer kan användas tillsammans med andra enheter, måste de två enheterna parkopplas:

  1. Tryck och håll på/av-knappen på Streamer XM tills indikatorn bredvid knappen blinkar i blått (detta tar cirka fem till sex sekunder).

  2. Försätt enheten (t.ex. mobiltelefon) i parkopplingsläge: välj Bluetooth i telefonens inställningar (se telefonens bruksanvisning vid behov) och välj ”Streamer OM”.

  3. Om ett lösenord krävs är pinkoden 0000 (fyra nollor).

  4. När enheten parkopplats (t.ex. mobiltelefonen) visas en headset-ikon (ibland inverteras färgerna eller pilar visas). Samtidigt lyser indikatorn på Streamer XM kontinuerligt i blått.

 • Hur länge räcker batteriet i Streamer XM?

  När Streamer XM är påslagen räcker batteriet i 10 timmar med 6 timmars aktiv streaming. Batteriförbrukningen ändras inte signifikant om du streamar från jack, FM, TV eller telefon.

  Om Streamer är påslagen och inte streamar varar den i 60 timmar.

  Om Streamer enbart används som fjärrkontroll (d.v.s. när den stängs av, kan Streamer fortfarande användas som en fjärrkontroll), är batteritiden upp till sex månader.

  Batteriet bör inte bli helt urladdat. Om batteriet hålls fulladdat förlängs livslängden.

  Batteriets uppskattade livslängd är minst två år (ett års garanti), d.v.s. 720 laddningscykler.

 • Vilka är de primära telefonfunktionerna som hanteras av Streamer XM?

  Avvisa samtal: tryck kort på knappen för att sänka volymen på din Streamer XM.

  Röstuppringning: din mobiltelefon måste stödja handsfree Bluetooth-profil, och röstuppringningsfunktionen måste vara aktiverad. För att aktivera röstuppringning, tryck kort på telefonknappen på Streamer XM, uttala ett sparat namn i Streamer XM mikrofon och telefonen kommer automatiskt att slå numret.

  Återuppringning av senaste numret: tryck på telefonknappen på Streamer XM i några sekunder och det senast slagna numret kommer att ringas upp.

  Funktionen ”väntande samtal” stöds inte av Streamer XM. Under ett pågående samtal från Streamer till hörapparaten kommer inga indikationer på andra inkommande samtal att visas.

  Andra tilläggsfunktioner beskrivs i bruksanvisningen under avsnittet ”Personliga inställningar av mobiltelefonfunktioner”.

  Obs: När Streamer är ansluten till en fast telefon via telefonadapter avaktiveras funktionerna återuppringning och röstuppringning även om Streamer även är ansluten till en mobiltelefon.

 • Vem ska jag kontakta om jag har problem eller behöver en reparation?

  Kontakta i första hand din CI-klinik angående problem och reparation.

 • Kan jag byta batteriet i Streamer?

  Nej. Endast särskild personal från företaget kan byta det. Om problem uppstått med batteriet, returnera Streamer till Oticon Medical.

  Detta för att inga skador på batteriet ska orsakas av icke-auktoriserad personal, vilket kan innebära risk att batteriet överhettas.

  Obs: Garantin gäller inte om det finns spår av ändringar (ett års garanti).

 • Kan en TV-adapter parkopplas med två Streamers?

  Nej. Två Streamers kan inte parkopplas med en TV-adapter på en och samma gång. Om två användare (d.v.s. med två Streamers) vill titta på TV tillsammans på samma monitor (t.ex. ett par som båda är CI-användare eller syskon som är CI-användare), behöver båda två en varsin TV-adapter (i detta fall två TV-adaptrar som var och en parkopplats med en Streamer).

  Obs: De kommer även behöva en splitterkabel för att ansluta två TV-adaptrar till samma TV.

  Obs: En Streamer XM kan parkopplas med två eller fler TV-adaptrar (t.ex. en TV i vardagsrummet och en i sovrummet). Se funktionen ”Selectme”.

 • Kan två TV-adaptrar installeras på en TV?

  Ja, två TV-adaptrar kan användas parallellt. Detta kräver en audio-splitterkabel och att varje TV-adapter parkopplas med sin egen Streamer XM.

  Splitterkabeln medföljer inte i förpackningsinnehållet, men kan köpas i butik för elektroniktillbehör. Tekniska krav behöver kontrolleras i TV-apparatens bruksanvisning (kopplingstyp för TV – TOS link eller RCA).

 • Vilka enheter kan jag använda med Streamer XM?

  Smarttelefoner – kompatibel med alla IOS- och Android-telefoner och -surfplattor.

  Musiktillbehör – MP3-spelare, iPod eller andra ljudenheter om dessa stödjer Bluetooth A2DP-profil

  Dator – direkt anslutning om den tillåter Bluetooth-anslutning. Om inte kan du göra den kompatibel med din Streamer XM med hjälp av en USB-dongle (BTD500 från Sennheiser – beställs från Oticon). 

  Fast telefon – de flesta analoga systemen stöds (inte digitala telefoner) med ConnectLine telefonadapter (ingen lista finns tillgänglig över kompatibla fasta telefoner eftersom det finns för många modeller).

  TV – du kan streama från din TV med Streamer XM med hjälp av ConnectLine TV Adapter 2.0.

  Mikrofon – Oticon ConnectLine mikrofon är kompatibel. Andra mikrofoner har inte testats.

  Roger och FM – alla FM-mottagare med en Europin-koppling (t.ex. Amigo från Oticon, Roger från Phonak).

  Bil- och GPS-system – du kan ansluta din Streamer via din mobiltelefon, som därefter parkopplas till ditt bilsystem. 

  Hörapparater – Oticon Medical Ponto 3, Ponto Plus och med Oticon Dynamo och Sensei SP.