Världshälsoorganisationen (WHO) har meddelat att coronaviruset är ett andningsvirus som huvudsakligen överförs via droppar från mun och näsa via hosta, nysningar m.m. Det kan också överföras av personer utan symtom. WHO har kommunicerat riktlinjer för hygien och skyddsåtgärder mot Covid-19-spridning och hur vi kan skydda oss själva och andra. Du hittar informationen “Coronavirus disease (Covid-19) – Advice for public” på WHO:s webbplats.

Under coronaviruspandemin (Covid-19) har vi fått flera frågor från användare och vårdare om rengöring av sina ljudprocessorer. Nedan hittar du ytterligare information om hur du rengör din ljudprocessor. Om du har frågor eller kommentarer, kontakta din lokala representant för Oticon Medical.

Ljudprocessorns bruksanvisning innehåller anvisningar om vård och underhåll av ljudprocessorn. Du kan hämta bruksanvisningen här: www.oticonmedical.com.

Desinficering behövs inte för normal vård av din ljudprocessor. Under normala omständigheter rekommenderar Oticon Medical heller inte extra rengöring eftersom detta kan skada ljudprocessorn. Under den pågående pandemin har vi dock angett några alternativ nedan om du tror att din Ponto har kontaminerats.

Följande instruktioner för rengöring av din ljudprocessor är tillräckliga. Om du tror att din Ponto-ljudprocessor har kontaminerats av Covid-19 ska du läsa det andra avsnittet: "Covid-19 rengöring av ljudprocessorn".

 

Rengör ljudprocessorn.bahs-cleaning-your-sound-processor

 • Innan du hanterar din ljudprocessor eller någon av dess tillbehör ska du tvätta händerna ordentligt. WHO:s redigerade anvisningar för korrekt förfarande. Vi rekommenderar att du rengör din ljudprocessor och dess tillbehör regelbundet:
  • Håll ljudprocessorn över en mjuk/torr yta för att den inte ska skadas om du tappar den.
  • Rengör ljudprocessorn med en mjuk och torr duk.
  • Det är extra viktigt att avlägsna smuts och intrasslade hårstrån från kopplingen. Intrasslat hår och smuts tar du bort med en pincett.
   Viktigt: Använd inte frätande eller slipande substanser för att rengöra ljudprocessorn. Ljudprocessorn får aldrig tvättas eller sänkas i vatten eller andra vätskor.

 

Rengöring av ljudprocessor för skydd mot Covid-19

Notera att nedanstående förfarande endast är en riktlinje enligt aktuella kunskaper och rengöringens effektivitet har inte testats för Covid-19. Användning av rengöringsvätskor ingår inte i bruksanvisningen för Ponto-ljudprocessorn. Oticon Medical har inte testat långsiktig användning av rengöringsvätskor på ljudprocessorn. Detta kan leda till missfärgning och sprickor i plasten och kan också skada apparatens beläggning. Om du upptäcker missfärgning under rengöring ska du omedelbart sluta applicera desinfektionsmedlet och låta all kvarvarande vätska på enhetens yta torka helt.

 • Oticon Medical rekommenderar bruksfärdiga våtservetter mättade med en lösning av 70% isopropanol och 30% avjoniserat vatten. Om sådana våtservetter inte finns att hitta nära dig kan du använda torra våtservetter och doppa dem i en liknande rengöringsvätska. Använd inte skarpa föremål som kan skada ljudprocessorn.
 • USA:s miljöskyddsorgan Environmental Protection Agency (EPA) of the United States har gett ut en lista på möjliga desinfektionsmedel som kan användas mot SARS-CoV-2 (coronavirus). 

 

Nedanstående instruktioner är baserade på EPA-listan och är endast avsedda som riktlinjer.


Material

 • Applicera rengöringsvätska med en torr och mjuk trasa eller bomullspinnar /bomullspads.
 • Använd en ren tandborste eller mjuk borste på kontakten. 
 • Använd en mjuk och torr duk för att torka enheten och ta bort resterande rengöringsvätska.


Anvisningar

 1. Tvätta händerna och ljudprocessorn enligt ovanstående anvisningar i avsnittet ”Rengöring av ljudprocessorn”.
 2. Ta bort alla tillbehör från ljudprocessorn.
 3. Torka av enhetens och tillbehörens ytor med våtservetter. 20 – 30 sekunder för alkoholbaserat medel (60 – 70%)
 4. Låt vätskan på ytorna torka helt. Torka inte omedelbart eftersom rengöringsvätskan behöver tid för att verka på ytan för bättre resultat:
  För mycket vätska kan skada ljudprocessorn.
  Var särskilt försiktig när du applicerar desinfektionsmedlet nära öppningar.
 5. Om ett rekommenderat desinfektionsmedel används i måttlig mängd torkar ämnet av sig självt. Torka annars bort resterande vätska med en mjuk och torr duk.
 6. Därmed är desinfektionen klar. Tvätta eller rengör händerna när desinficeringen är klar.

 

OBS!

 • Läs alltid rengöringsvätskans bruksanvisning. Förvara utom räckhåll för barn.
 • Doppa inte eller skölj ljudprocessorn i någon vätska.
 • Spreja inte ljudprocessorn med någon vätska
 • Rengör händerna noggrant före och efter rengöring eller använd rena engångshandskar. Arbeta på en ren yta.
 • Om du upptäcker missfärgning under rengöring ska du omedelbart sluta applicera desinfektionsmedlet och låta all kvarvarande vätska på enhetens yta torka helt.
 • Kontrollera koncentrationen av de aktiva ingredienserna (isopropanol bör vara mellan 60 och 70%)
 • Handrengöringsmedel (som innehåller etanol) bör inte användas eftersom de inte har testats på Ponto.

 

Obs: Dessa förfaranden eliminerar inte risken för smittspridning.