BrainHearing

BrainHearing™ - Mindre lyssningsansträngning

Bättre hörsel börjar med hjärnan

Örat fångar upp ljuden men det är hjärnan som ansvarar för att förvandla dessa ljud till något meningsfullt.

 

Om BrainHearing™


Grundfilosofin är att erbjuda hörbarhet och signalbehandling som stödjer hjärnans kognitiva processer. BrainHearing™ handlar om att göra lyssnandet lätt för alla användare - oavsett om de lär sig i skolan, deltar i ett möte på jobbet eller umgås med vänner.

Din hjärna - den viktigaste delen av hörseln

När vi tänker på hörsel tänker vi automatiskt på öronen, men i själva verket hörs och bearbetas ljud av hjärnan. En hörselnedsättning sätter extra press på hjärnan, som sedan måste arbeta hårdare för att avkoda ljudsignalerna den tar emot.

BrainHearingª provides audibility and signal processing that support the brain's cognitive processes.

Hur du hör

När ljud når din hjärna utför hjärnan fyra huvudfunktioner för att ge mening till ljud:

 • Orienterar beroende på vart ljuden kommer ifrån
 • Separerar ljudkällor
 • Fokuserar på vad som är viktigt
 • Känner igen varje enskilt ljud och ger mening åt det

Allt detta sker samtidigt i hjärnan. Tekniken BrainHearing är till för att stödja dessa kognitiva processer.

Ditt barn förtjänar det bästa

För att utveckla ordförrådet behöver barn ha tillgång till hela spektrat av talljud, samt en ren och klar ljudsignal. Ponto™-systemet hjälper ditt barn snabbare genom att ge tillgång till renare och tydligare ljud 1.

Lär mer om Ponto System™-systemetStöder hjärnans kognitiva funktioner

 • Snabbare inlärning1

  1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear (under review).

 • Bättre minne2

  2. Lunner, T. et al. (2016). Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Suppl. 1: 145S-154S.

 • Mindre lyssningsansträngning3

  3. Bianchi, F. et al. Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone-anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear (under review).

Direkt ljudöverföring innebär mindre lyssningsansträngning

System för direkt ljudöverföring såsom benförankringslösningen Ponto™, med en direkt anslutning till benet, kan ge en extra effekt på 10 till 20 dB i mellan- till högfrekvensområdet 4 Detta område innehåller den viktigaste ljudinformationen för talförståelse.

Talk to your audiologist

Upptäck skillnaden

Kontakta din audionom för att veta mer om Ponto™-systemet. Upplev Ponto och hör själv skillnaden.

Hitta din lokala klinik

 

1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear (i press).
2. Lunner, T. et al. (2016). Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Suppl 1: 145S-154S.
3. Bianchi, F. et al. Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone-anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear (i press).
Depending on patient indication the perceived benefit may vary.

4. Verstraeten, N., Zarowski, A.J., Somers, T., Riff, D. and Offeciers, E.F. (2008). Comparison of the audiological results obtained with the bone anchored hearing aid attached to the headband, the test band and to the “snap” abutment. Otology & Neurotology 30: 70–75