BrainHearing

BrainHearing™ - Mindre lyssningsansträngning

Bättre hörsel börjar med hjärnan

Örat fångar upp ljuden men det är hjärnan som ansvarar för att förvandla dessa ljud till något meningsfullt.

 

Vad är Brainhearing™?


En god hörsel hjälper hjärnan att hålla sig hälsosam hela livet och motverkar andra hälsoproblem.1,2,3. Med andra ord - en sund hörsel resulterar i en sund hjärna. Det är därför vi fortsätter att utveckla BrainHearing-teknologin för våra Ponto-ljudprocessorer.

Hör skillnaden med Ponto

Traditionella ljudprocessorer förbättrar talförståelsen genom att avlägsna ljud med metoder som riktverkan och talprioritering. Ny forskning visar nu att hjärnan behöver tillgång till alla ljud från hela ljudmiljön för att hjälpa den att tolka vad den hör.4,5.

BrainHearingª provides audibility and signal processing that support the brain's cognitive processes.

Hur du hör

När ljud når din hjärna utför hjärnan fyra huvudfunktioner för att ge mening till ljud:

  • Orienterar beroende på vart ljuden kommer ifrån
  • Separerar ljudkällor
  • Fokuserar på vad som är viktigt
  • Känner igen varje enskilt ljud och ger mening åt det

Allt detta sker samtidigt i hjärnan. Tekniken BrainHearing är till för att stödja dessa kognitiva processer.

Ponto 5 Mini utmanar konventionell teknologi

OpenSound Navigator™ kan hantera flera talare och ljudkällor samtidigt i en ständigt öppen, 360-graders ljudmiljö. Detta stödjer talförståelse och hjälper till att tolka ljudmiljön. 

  1. Analysera - OpenSound Navigator™ skannar ljudmiljön över 100 gånger per sekund för att exakt skilja på tal och brus. 
  2. Balans - Med denna information balanserar OpenSound Navigator™ olika ljud så att bakgrundsljud fortfarande hörs men inte stör lyssningsmiljön. Detta hjälper användaren att växla uppmärksamhet. 
  3. Brusborttagning- OpenSound Navigator™ dämpar bakgrundsbrus snabbt och effektivt - oavsett varifrån det kommer. Den är så snabb att den till och med kan ta bort brus mellan orden.

Stabil förstärkning hela dagen

OpenSound Optimizer™ analyserar förstärkt ljud 56 000 gånger per sekund och upptäcker och förhindrar hörbar återkoppling innan den uppstår. Du behöver inte längre kompromissa med dynamiken i ljudet för att minska återkopplingen och kan få upp till 6 dB mer stabil förstärkning. Ponto 5 Mini förstärker och bearbetar ljud i hög hastighet, från mjuka till höga ljud, vilket ger mer ljud till hjärnan och en bättre lyssningsupplevelse. 

En procedur som stöder BrainHearing

Direkt ljudöverföring innebär mindre lyssningsansträngning6 Ponto-systemet, med en direkt anslutning till benet, kan ge en extra effekt på 10 -20 dB i mellan- och högfrekvensområdet4 Detta område innehåller den viktigaste ljudinformationen för talförståelse.

Talk to your audiologist

Upptäck fördelarna

Det bästa sättet att uppleva skillnaden är att själv pröva Ponto 5 Mini. Kontakta din audionom om du vill veta mer.

Kontakta din lokala klinik

 

1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear (i press).
2. Lunner, T. et al. (2016). Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Suppl 1: 145S-154S.
3. Bianchi, F. et al. Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone-anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear (i press).
Depending on patient indication the perceived benefit may vary.

4. Verstraeten, N., Zarowski, A.J., Somers, T., Riff, D. and Offeciers, E.F. (2008). Comparison of the audiological results obtained with the bone anchored hearing aid attached to the headband, the test band and to the “snap” abutment. Otology & Neurotology 30: 70–75