”Jag vet att hon kommer ha bästa möjliga ljudkvalitet när hon börjar på dagis och det är så skönt att veta."

Heidis dotter, Rosalee, föddes med ensidig mikroti och atresi på vänster sida. Efter samtal med en audionom fick Rosalee pröva på en annan apparat, men det var många återkopplingsproblem. När Heidi började leta efter andra benförankrade hörselalternativ hittade hon ett webbforum som rekommenderade Ponto.


”Vi pratade med vår audionom och sa att vi ville pröva Ponto. Vi kände inte till något annat alternativ.”

 

Namn: Rosalee Jeffs
Indikationer: Mikroti och atresi på vänster sida

Gå med i en grupp online. Upptäck andra alternativ.

Heidi började lära sig mer om online-grupper och webbforum och fick höra talas om Ear Community, en ideell organisation som hjälper personer med medfödd mikroti och atresi. Online-gruppen ger sitt stöd via sin Facebook-grupp samt sin årliga picknick på olika platser i landet. 
Genom sin kontakt med Ear Community mötte Heidi andra föräldrar och användare av benförankrade hörselsystem (BAHS) och märkte att återkoppling var ett vanligt problem.
"Många återkopplingsproblem kom upp. Några mammor beklagade sig om det men en mammas dotter använde en bilateral Ponto och hon hade inga problem, så jag började titta på det. "
Det var på en av Ear Communitys picknickar som Heidi lärde känna Oticon Medical och hennes dotter fick pröva på en Ponto för första gången.
”Det blev inget eko. Perfekt ljud. Jag var övertygad. Ju mer jag lärde mig om företaget desto mer imponerad blev jag. Det kändes verkligen som om Oticon Medical stod vid sitt motto "People First". "

Välja Ponto 3 på mjukband och börja på dagis med bättre hörsel

När det var dags för Rosalee att uppgradera från sin nuvarande benförankrade hörapparat, testade hon Ponto 3 på mjukband och sa "Ja" till att byta till Ponto. Heidi berättar att tidigare var det svårt att få Rosalee att bära sin apparat, men sedan hon bytte har hon inte klagat en enda gång om att mjukbandet är obekvämt eller ömmar, vilket har gjort övergången både lätt och behaglig. 
Sammantaget har Heidi och Rosalee upplevt stora förbättringar inte bara i ljudkvalitet men även i form och funktion. Tack vare de olika skal som finns för Ponto säger Rosalee att Ponto passar hennes stil, och hon är jättelycklig att kunna prata i telefon med sin Streamer.
”Rosalee var så glad att kunna prata i telefon. Hon tyckte det var som magi".

Råd till föräldrar från en medlem av hörselcommunityn

Sedan starten på denna hörselresa med sin dotter har Heidi tjänstgjort i Ear Communitys styrelse i tre år och är nu heltidsanställd. Dessutom tjänstgjorde hon i styrelsen för Idaho Council for the Deaf and Hard of Hearing och valdes som föräldrarepresentant för Idaho på EHDI-konferensen - en konferens för tidig hörseldetektering och intervention. För alla föräldrar som vill lära sig mer om hörselalternativ för sig själv eller sina barn med hörselnedsättning rekommenderar hon att man prövar alla alternativ, både på sitt barn och sig själv, för att fatta det mest informerade beslutet för sin familj.