Kom i kontakt med andra användare

Fördelarna med benförankrade hörselsystem varierar från person till person beroende på hörselnedsättning, lyssningspreferenser och livsstil. Ett bra sätt att få insikt om hur livet förändras med Ponto eller andra benförankrade hörapparater är att prata med andra användare. Nedan finns några användbara länkar för att komma i kontakt med andra användare eller användarorganisationer.

Oavsett om du använder en implanterbar hörapparat eller överväger att använda en sådan, finns ett antal stödorganisationer med tillgänglig information och nätverk. Meddela oss om du känner till ytterligare organisationer som du skulle vilja lägga till den här sidan. 

NDCS

 

NDCS - National Deaf Children's Society 

Den ledande välgörenhetsorganisationen som strävar efter att skapa en värld som inte begränsar döva barn och ungdomar. 
Mer information finns på  hemsidan för NDCS

The Ear Foundation

Ear Foundation 

Ear Foundation har som mål att överbrygga klyftan mellan klinikbaserade tjänster - där dagens spännande hörseltekniker som cochleaimplantat och benledande hörselimplantat används - och hem, skola och arbete där implantaten används i det dagliga livet. 
Mer information finns på Ear Foundations hemsida

Hearing Link

 

Hearing Link 

Hearing Link är en brittisk välgörenhet för personer med alla typer av hörselnedsättningar, och för deras familj och vänner. Den hjälper till med information och stöd, och även att få kontakt med andra personer med liknande erfarenheter. 
Mer information finns på Hearing Links hemsida

Connevans

Connevans

Connevans är specialister på att möta behoven hos människor som är döva eller har en hörselnedsättning. De har ett rykte om att leverera kvalitetsprodukter. 
Mer information finns på Connevans hemsida

Action on hearing loss

 

Action on Hearing Loss

Action on Hearing Loss fokuserar på att nå och vara till stöd för personer med hörselnedsättning. 
Mer information finns på Action on Hearing Loss hemsida

Benförankrade hörselsystem 

Bone Anchored Hearing Systems (BAHS) Blog 
 Information, råd och berättelser från användare av benförankrade hörapparater.

BAHA Users Support Forum 
 The Ear Foundation – forum för användare av benförankrade hörapparater (tidigare BUSK). Direktlänk till nätforum för användare av benförankrade hörapparater. 

Forum och användargrupper för benförankrade hörselsystem 

Facebook – olika användargrupper för användare av benförankrade hörapparater 

 
 


Akustiskt neurom och ensidig dövhet (SSD)

Acoustic Neuroma Association
Amerikansk organisation för personer med akustisk neurom och andra godartade tumörer på kranialnerverna.
British Acoustic Neuroma Association (Bana UK) 
En välgörenhetsorganisation till stöd för personer med akustisk neurom.

Acoustic Neuroma Association of Canada (ANAC) 
Acoustic Neuroma Association of Canada är en patientledd stödgrupp.

Facebook – olika SSD-användargrupper 

 

Atresi, mikroti, Treacher Collins och Goldenhars syndrom

Ear Community 
The Ear Community är ett forum för personer med olika grader av hörselnedsättning, mikroti, atresi, Treacher Collins eller Goldenhars syndrom. 

Facebook – olika mikroti- och atresi-användargrupper:

Goldenhar 
En välgörenhetsorganisation till stöd för familjer och individer som drabbats av Goldenhars syndrom och relaterade problem. 
Treacher Collins
En välgörenhetsorganisation till stöd för familjer och individer som drabbats av Treacher Collins syndrom. 
Yahoo online discussion support group 
Detta forum är till för personer med och föräldrar till barn med aural atresi och/eller mikroti. 
AllDeaf Forum
Ett forum för döva eller personer med hörselnedsättning. 

Nationella hemsidor

Storbritannien

Action on Hearing Loss (tidigare RNID). 
Den största välgörenhetsorganisationen som representerar de nio miljoner människor i Storbritannien som är döva eller har en hörselnedsättning. 
The National Deaf Children's Society (NDCS) 
Den ledande välgörenhetsorganisationen som strävar efter att skapa en värld som inte begränsar döva barn och ungdomar. 

Nederländerna 

Single-sided Deafness 
Nederländskt forum för personer med ensidig dövhet.
HOorzaken
Nederländsk hemsida med information om hörsel.

Frankrike 

Aides Auditives à Ancrage Osseux 
Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla neutral och objektiv information om benförankrade hörapparater och att knyta kontakt mellan befintliga och potentiella användare.

Sverige 

Barnplantorna 
Svensk organisation för föräldrar och barn med hörselimplantat.

Danmark 

Høreforeningen 
Dansk användarorganisation för personer med hörselnedsättning. 

Facebook – danska användargrupper för användare av benförankrade hörapparater: