Demant announces intention to divest Oticon Medical while ensuring lifelong support of existing patients

Copenhagen
27 april 2022

Demant informerar om sin avsikt att sälja Oticon Medical och samtidigt försäkra alla användare av hörselimplantat från företaget om ett livslångt stöd.

Vårt moderbolag Demant har för avsikt att sälja Oticon Medical, vilket inkluderar all verksamhet inom hörselimplantat, dvs benförankrade hörapparater (BAHS) och cochleaimplantat (CI). 

Demant har kommit överens med Cochlear om en avsikt till uppköp av hela verksamheten. Denna avsikt till uppköp meddelades till marknaden 27 april, 2022. Uppköpet förväntas att slutföras under andra halvan av 2022.

Vi kommer att tills vidare fortsätta vår verksamhet som vanligt med support till hörselbranschen och alla användare. Efter det förväntade övertagandet har Cochlear åtagit sig ett livslångt stöd till de som idag använder hörselimplantat från Oticon Medical.

För mer information – läs mer på Oticon Medicals globala hemsida