• Multicentric clinical trial shows benefits of Crystalis

  Klinisk multicenterstudie visar fördelarna med CrystalisXDP

  En nyligen utförd multicenterstudie utvärderade fördelarna hos CrystalisXDP och visade att den associerades med förbättrad taluppfattning i tysta och bullriga miljöer samt med subjektiv förbättring av ljudkvaliteten jämfört med tidigare ljudbehandlingsversioner.

  Läs mer om detta kliniska resultat

 • Saphyr Neo establishes new landmark speech performance levels

  Saphyr Neo sätter nya nivåer för talprestanda

  Resultat från en långtidsstudie som utvärderade taluppfattningsprestanda under första året efter att patienter mottagit en Saphyr Neo ljudprocessor visar höga nivåer av taluppfattning och betydande förbättringar jämfört med tidigare generationer av ljudprocessorer.Läs mer om detta kliniska resultat

Kliniska resultat