CI-aktivering Josenilson: ”Jag hör”

Josenilson Nunes Pessoa är en 34 år gammal, blind man från Brasilien med bilateral grav sensorineural hörselnedsättning. 

Josenilson har fått Oticon Medical Saphyr Neo.

I den här videon ser vi Josenilsons aktivering av Saphyr Neo Cl ljudprocessor, filmad av hans audionom.

Vi får se ett mycket känslosamt ögonblick när Josenilson hör sin egen röst och ljuden omkring sig för första gången.

Han inser: ”Jag hör”

 

Titta på videon