Att ha valt Ponto är en enorm lättnad för Oscars föräldrar. De har tvingats fatta en del viktiga beslut under de senaste åren när det gäller att hantera hans hörselnedsättning. "Vi hade ingen aning om att Oscar var döv på ena örat förrän läkaren berättade det för oss när han var fem", förklarar Camilla, Oscars mamma.

Inga tecken på hörselnedsättning

Trots att Oscar hade varit på ett antal undersökningar efter hjärnhinneinflammationen, hade familjen inte blivit upplyst om att förlust av hörseln kunde vara ett potentiellt problem och ingen hade märkt att Oscar uppförde sig på ett sätt som tydde på hörselsvårigheter.

"Jag fick en chock vid kontrollen! Det här hade jag verkligen inte väntat mig. Vi fick veta mycket abrupt att Oscar inte kunde höra på sitt högra öra. Sedan fick vi en broschyr om spädbarn med allvarlig hörselnedsättning. Men ingen informerade oss om vad vi faktiskt kunde göra åt saken", fortsätter Camilla.

Trots att diagnosen SSD (ensidig dövhet) kom helt ur det blå för Oscar och hans föräldrar, fanns det hopp i form av en benförankrad hörsellösning. Den utnyttjar kroppens naturliga förmåga att skicka ljudvibrationer till innerörat genom skallbenet. Den kan fånga upp ljud på personens döva sida och överföra det till den hörande sidan, vilket gör att han hör ljud som kommer in från den högra sidan.

 

Att leta sig fram i den medicinska labyrinten

Eftersom sjukhuset erbjöd så lite information, gjorde Camilla egna efterforskningar. Hon kontaktade även familjens husläkare, som remitterade Oscar till en öra-näsa-hals-läkare. Familjen fick kontakt med en barnaudionom och introducerades för benförankrade hörselsystem.

Softbandet gav en uppfattning om slutresultatet

När man har bestämt sig för en benförankrad processor måste man genomgå ett smärre ingrepp i vilket ett litet titanimplantat placeras i benet bakom örat. När detta har läkt sätts hörapparaten fast på en distans och kan skicka ljudvibrationer genom benet direkt till innerörat. Men före operationen kan processron provas genom att man bär den på en testbygel, ett softband eller en huvudbygel. Detta ger användaren en uppfattning om hur fördelaktig processor kan vara i olika vardagliga situationer och låter familjen avgöra huruvida lösningen passar just deras barn.


"När jag började i skolan använde jag softbandet. Det var lite störande, men hjälpte mig verkligen att höra bättre – både på lektionerna och på rasterna", säger Oscar.
Camilla bekräftar även att de märkte en omedelbar förändring hos Oscar när han började använda processorn på ett softband. Så snart han satte processorn på plats lyste hans ansikte upp.


Inte ett beslut man fattar i en handvändning

Efter att ha använt processorn på ett softband en tid och upplevt vilken skillnad den innebar för hans hörsel, pratade Oscar och hans föräldrar med öron-näsa-hals-specialisten på sjukhuset om att övergå från softbandet till ett implantat.

"Vi behövde diskutera för- och nackdelarna med ett implantat, men till slut kände vi att ett benförankrat implantat skulle vara den bästa lösningen på lång sikt för Oscar", förklarar Camilla.


Delad oro, tillgång till stöd

Oscars mamma var nervös inför det kirurgiska ingreppet och hade massor av frågor. Läkarna och sjukvårdspersonalen på sjukhuset kunde besvara de flesta av dem, men Camilla hittade även andra informationskällor som var ovärderliga för henne i hennes jakt på svar.

"Jag hittade några fantastiska nätverksgrupper. De hjälpte mig att förstå denna lösning och gav mig chansen att prata med andra i samma situation. Det hjälpte mig verkligen att se implantatet ur barnets synvinkel."

Dags för operationen

När det stora beslutet om att skaffa implantatet väl hade fattats, var det kirurgens tur att fatta nästa beslut. Operationen kan utföras i ett eller två steg. I enstegskirurgi sätts både implantat och distans in vid samma tillfälle. I tvåstegskirurgi sätter man i första steget in implantatet och i det andra steget sätts distansen fast. För barn som Oscar och andra patienter med mjuk, dålig eller tunn benkvalitet, används ofta tvåstegskirurgi.

I maj 2012 genomgick Oscar den första operationen, och fyra månader senare sattes distansen fast. Även om familjen var nervös, var det ett enkelt ingrepp som gick som planerat.

"Jag fick gå upp jättetidigt på morgonen och mamma skjutsade mig till sjukhuset. Det kändes konstigt att jag skulle opereras. Jag fick medicin och somnade. Men jag mådde bra när jag vaknade igen", förklarar Oscar.


Vardagen med Ponto

Läkningen efter ingreppet gick bra och Oscar kunde börja använda sin processor. "Den innebar en stor skillnad och jag fick vänja mig vid den. Att få en Ponto har förändrat allt. "Det är mycket enklare att hänga med i klassrummet och att leka med mina kompisar", säger Oscar.

Camilla förklarade även att Oscar nu har mer ork kvar vid slutet av dagen eftersom det inte längre är lika svårt för honom att hänga med i allt som pågår runt honom dagen lång.

Enkel att hålla ren

Att rengöra hudområdet kring distansen har snabbt blivit en del av Oscars rutiner. Camilla och Oscar lärde sig snabbt hur man håller området rent med en bomullstopp. Oscar har även lärt sig att byta batterier själv.

"I början hjälpte vi Oscar att rengöra distansstället och att byta batterier, men nu tittar vi bara till honom när han gör det själv. Audionomen var också till mycket stor hjälp. Ett praktiskt tips vi fick var att vi skulle ha en fast dag varje vecka för att byta batteriet", säger Camilla.


Cool i skolan

Med sitt nya implantat och sin processor, har Camilla märkt hur Oscar tycker att det är mycket lättare att hänga med i undervisningen och att samspela med sina klasskamrater. Att ha ett implantat blev en avsevärd förbättring mot att bära processorn på ett softband. Dessutom är den både bekvämare och diskret, så att Oscar ofta glömmer bort att han bär den.

Oscar kan även pimpa sin processor med hjälp av en rad olika klistermärken. Han älskar att göra detta själv, och de andra barnen i skolan tycker att det är coolt.

Efter att ha sett de enorma fördelar som Ponto-systemet har inneburit för Oscar, vet hans föräldrar nu att de tveklöst fattade rätt beslut när de bestämde sig för att ge sin son en benförankrad hörsellösning.

 

"Att få en Ponto har förändrat allt"

Eftersom Osvar drabbades av hjärnhinneinflammation vid nio månaders ålder, visste hans föräldrar att det fanns risk för någon form av permanent skada, Ändå kom det som en chock när de upptäckte att deras son var döv på ena örat. Idag är Oscar en glad och energisk åttaåring som lever ett normalt liv även med svåra lyssningssituationer.

Namn: Oscar Oliver Nancke
Indikation: Ensidig dövhet orsakad av hjärnhinneinflammation